Jodiumtabletten voor heel Nederland

In Lingen (Duitsland) staat een kerncentrale. Deze bevindt zich 20 km van Denekamp. In de tweede week van september verstuurt het Ministerie van VWS jodiumtabletten naar alle inwoners onder 18 jaar die in een straal van 100km van een kerncentrale wonen. Voor Twente betekent dit concreet dat alle huishoudens, waar kinderen wonen die 18 jaar of jonger zijn, in september een doosje jodiumpillen ontvangen van het VWS.

Als een ernstig ongeluk met een kernreactor plaatsvindt, kan de overheid een aantal maatregelen nemen:

mensen opdragen te schuilen (een gebouw binnen gaan of binnen blijven);

zorgen dat bepaalde groepen mensen in een bepaald gebied jodiumtabletten innemen;

een gebied evacueren;

voorkomen dat radioactief besmet vlees of besmette groente op de markt komt.

Welke maatregelen de overheid neemt, verschilt per situatie.

Lees hier meer over de effecten van een kernongeval en de werking van jodiumtabletten. Op www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl vind je meer informatie van het Ministerie van VWS over de verzending van de jodiumtabletten.

Deel: ' Jodiumtabletten voor heel Nederland '


Lees ook