Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Joegoslavië: Internationale Rode Kruis vraagt strijdende partijen humanitair recht te respecteren

Als gevolg van de aankondiging van een militaire actie door Javier Solana, Secretaris-Generaal van de NAVO, tegen Servië heeft het Internationale Rode Kruis een diplomatieke nota gezonden aan de NAVO, haar lidstaten en aan de Servische autoriteiten.

Daarin vraagt het Internationale Rode Kruis dat de strijdende partijen het internationaal humanitair recht zouden respecteren zoals vastgelegd in de Conventies van Genève in 1949.

Dit houdt ondermeer in: het ontzien van de burgerbevolking, krijgsge-vangenen menselijk behandelen, verzekeren dat gewonden en zieken medische hulp kunnen krijgen, medische posten en instellingen te beschermen en het Rode Kruis als hulporganisatie te respecteren.

Brussel, 25 maart 1999

Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Snoeck, tel. kantoor: (02)645.45.01, GSM (075)64.00.23, fax: (02)646.04.41, e-mail: press@redcross-fl.be
Rode Kruis-Vlaanderen-Perszaken, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.

Deel: ' Joegoslavië Rode Kruis vraagt respect humanitair recht '
Lees ook