Ingezonden persbericht

Targets: Joegoslavië Tribunaal komt in verlegenheid

Amsterdam, 20 juli

'Milosevic' beroep op de Nederlandse rechter kan het Joegoslavië Tribunaal op den duur in grote verlegenheid brengen.' Met die opvatting van een internationaal strafrechtdeskundige opent het onafhankelijke maandblad Targets zijn juli-nummer dat vandaag is verschenen.

Targets wil het internationale nieuws vanuit een gelijkwaardige, mondiale invlalshoek brengen, duiden, analyseren en becommentariëren. Voor de basisberichtgeving zorgt het persbureau IPS. De krant komt sinds januari 2000 elka maand uit in een gedrukte oplage van vijfduizend exemplaren.

Verder meldt Targets bij een interview met Tom Pitstra dat het nieuwe Tweede-Kamerlid voor GroenLinks bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn veroordeling wegens een actie tegen kernwapens op vliegbasis Volkel aanvecht.

Verder onder meer:

- Special over de internationale aspecten van gentech
- Anti-globaliseringsvlag wappert op Onafhankelijkheidsdag.
- Virusaanval op het internationale alfuisternetwerk Echelon
- Vonnis voor linkse journaliste Lori Berenson roept afgrijzen op
- Afrikaanse producten komen VS nog niet in

- Bush buigt voor protesten op Vieques

- Amerika steunt Scientology-sekte in sceptisch Europa
- Oorlog tegen drugs in Colombia treft burgers
- Analyse over het democratische gehalte van de EU
Dit is een persbericht van LINX Internationaal, uitgever van Targets, onafhankelijk internationaal maandblad.

Deel: ' Joegoslavië Tribunaal komt door Milosevic in verlegenheid '
Lees ook