BENOEMING GROUP CHIEF EXECUTIVE

The Great Universal Stores P.L.C. (`GUS') kondigt vandaag de benoeming aan van John Peace tot Group Chief Executive. In die hoedanigheid is Peace verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de GUS P.L.C. Group.

John Peace (50) is op dit moment chief executive van Experian, een onderneming die zich binnen de groep bezighoudt met informatie-services. Peace zal m.i.v. januari 2000 zijn nieuwe functie op zich nemen.

Peace begon zijn commerciële carrière bij GUS in 1970. In 1980 was hij als directielid één van de oprichters van CCN, een onderneming die door GUS was opgericht om marketinginformatie te verstrekken aan de detailhandel en financiële instellingen.

In 1996 gaf Peace leiding aan de succesvolle onderhandelingen om te komen tot een fusie tussen CCN en de voormalige TWR Information Systems & Services-organisatie, één van de grootste informatieverstrekkende ondernemingen in de Verenigde Staten. In november van datzelfde jaar werd hij benoemd tot chief executive van de nieuwe houdstermaat-schappij, Experian.

Lord Wolfson of Sunningdale, Chairman van de GUS, becommentarieerde Peace's benoeming als volgt:

`Omdat ik dit jaar 64 word, wordt er natuurlijk veel gesproken over mijn opvolging. Ik ben erg blij met de benoeming van John tot chief executive van de GUS. Deze benoeming geeft uitdrukking aan zijn uitzonderlijke leidinggevende capaciteiten en zijn grote bijdrage aan de recente groei van de groep.

Het commentaar van John Peace luidde als volgt: `De mogelijkheden die voor de GUS t.a.v. het homeshoppinggebeuren en informatie-services openliggen zijn enorm en ik kijk dan ook vol verwachting uit naar een nauwe samenwerking met mijn collega's om deze mogelijkheden maximaal te benutten en de aandeelhouders optimaal tevreden te stellen.'

04-11-1999

Zoekwoorden:

Deel: ' John Peace group chief executive Great Universal Stores '
Lees ook