Belgacom


01 juli 2002


De Post en Belgacom creëren joint venture voor beveiligde internetcommunicatie en e-Government

Beide bedrijven bundelen hun E-Trust en PostBox diensten

De Post en Belgacom hebben besloten een gezamenlijke onderneming op te zetten voor beveiligde elektronische communicatie, e-Government toepassingen en andere beveiligingsdiensten en -producten voor het Internet. Beiden zijn zich er als communicatiebedrijven van bewust dat een gezamenlijke aanpak van een veilig en beveiligd Internet noodzakelijk is.

Belgacom en De Post kondigen vandaag hun nauwe samenwerking aan op het gebied van veilige Internetcommunicatie, diensten en toepassingen, en op het gebied van e-Government. De twee raden van bestuur hebben het project goedgekeurd om een 50/50 joint venture op te richten waarin hun bestaande activiteiten in de betrokken domeinen zullen worden ondergebracht. Tijdens de tweede helft van 2002 zal de joint venture operationeel worden. Zij zal geleid worden door Erik Weytjens, op dit ogenblik CEO van e-Services van De Post. Pascal Methens, President van de Internet Business Unit van Belgacom, wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van de joint venture.

De Post en Belgacom zijn ervan overtuigd dat deze beslissing zal bijdragen tot de snelle ontwikkeling en verspreiding van volledig beveiligde en geauthentifiseerde elektronische communicatie tussen burgers, bedrijven en publieke instellingen. Zij zijn ervan overtuigd dat hun samenwerking de algemene groei en ontwikkeling van Internet en e-Government in België zal bevorderen.

De activiteiten van de joint venture
Belgacom zal haar E-Trust activiteiten in de joint venture onderbrengen, terwijl De Post hetzelfde zal doen met haar dochter e-Services. Voor Belgacom gaat het onder andere om de Certification Authority, een instrument voor het aanmaken en beheren van digitale certificaten. Die certificaten worden gebruikt voor de beveiliging van Internet toepassingen bijvoorbeeld web browsing, secure messaging, controle op toegang tot vertrouwelijke informatie of beveiliging van commerciële transacties. Voor De Post betreft dit het "PostBox" platform, met daarin o.a. het beveiligd e-loket voor gemeenten en notarissen, de elektronische facturatietoepassingen, het aangetekende elektronische schrijven en ook nog de adresnotificatie.

Nauwe samenwerking met ISPs
De joint venture is erg gemotiveerd om met Internet Service Providers (ISPs) samen te werken. De bedoeling is om de internet gebruikers hun bestaande e-mail adres te laten behouden, en vanuit dit e-mail adres toegang te geven tot alle diensten van de joint venture (zoals aangetekende e-mails, e-formulieren, online betalingen, enz.) . De joint venture wenst hierover op korte termijn gesprekken aan te vangen met de ISP's.

Snellere inburgering van e-Government-instrumenten in België Doordat de e-security en e-Government activiteiten van Belgacom en De Post in één structuur zullen worden ondergebracht, zullen er synergiëen ontstaan die de Internetpenetratie in België zullen stimuleren, en zal dit bijdragen tot een versnelde inburgering van e-Government-instrumenten bij de burgers en de instellingen. De joint venture zal producten en diensten aanbieden waarvoor de Belgische regering zopas een juridisch kader heeft vastgelegd (digitale identiteitskaart, elektronische handtekening, elektronische facturering, enzovoort).

Een strategisch project
John J. Goossens, CEO van Belgacom verklaarde "Ik ben erg tevreden over deze samenwerking tussen Belgacom en De Post. Ze is van strategisch belang. We staan hierdoor sterker in de bevordering van e-Government in ons land, wat van het grootste belang is voor de autoriteiten én alle Belgische burgers."

Johnny Thijs, CEO van De Post verklaarde "Ik ben ervan overtuigd dat De Post een pioniersrol opnam met haar PostBox-product. Door de samenwerking met Belgacom gaan we nog verder. We zullen nu een totaalpakket aan diensten kunnen aanbieden voor burgers, bedrijven en overheden, op deze snelgroeiende markt waar standaarden ontbreken."

Deel: ' Joint venture De Post en Belgacom voor e-commerce '
Lees ook