ASTMA FONDS

Jolink lanceert Prikkelzzzpel op www.astmafonds.nl (met video)

Leusden, 16 mei 2002 - Vandaag start de collectecampagne 'Ademnood. Voel met ze mee'. Ter gelegenheid hiervan heeft het Astma Fonds een uniek spel op de vernieuwde website www.astmafonds.nl gelanceerd (een toelichting op het spel met andere Bennie Jolink kunt u zien via het VideoPersbericht). Het Prikkelzzzpel is een verrassende combinatie van fun en voorlichting en is door de opzet aantrekkelijk voor jong en oud. Het is de eerste keer dat het Astma Fonds een dergelijk spel introduceert. Hiermee beoogt het Astma Fonds meer begrip te kweken voor 1,6 miljoen mensen met astma en COPD (chronisch bronchitis en longemfyseem).

Centraal in het Prikkelzzzpel staan de prikkelende stoffen die een astma-aanval kunnen veroorzaken. Spelers van het spel worden op een aantrekkelijke manier geattendeerd welke stoffen dat zijn. De speler komt als 'hindernis' allerlei prikkels tegen en moet deze zoveel mogelijk vermijden. Hoe meer prikkels worden vermeden, hoe hoger de score, des te hoger het goede gevoel. Naast de bekende prikkels zoals huisstofmijt, komen ook relatief onbekende prikkelende stoffen zoals parfum in het spel voor. Veel mensen worden namelijk ziek van 'lekkere geurtjes' van anderen, maar stuiten hierbij op veel onbegrip.

In Nederland heeft 1 op de 10 mensen last van luchtwegklachten. Kinderen en volwassenen met astma of COPD zijn minder tevreden en gelukkig door allerlei belemmeringen en onbegrip die de ziekte met zich meebrengt. Zo kunnen kinderen soms niet goed opletten in de klas omdat ze 's nachts niet hebben geslapen vanwege hun benauwdheid, ze kunnen niet bij vriendjes spelen die een huisdier hebben of het schoolkamp gaat aan hun neus voorbij omdat er in een stoffige omgeving wordt overnacht. Volwassenen met COPD zijn vaak vermoeid en worden van dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden en eten al kortademig. Vaak is het voor hen een belemmering om werk, sport en hobby's uit te oefenen. Dit brengt het gevaar met zich mee dat collega's, vrienden en kennissen wegvallen. Gevoelens zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid ervaren mensen met astma en COPD elke dag.

Onder het motto 'Voel met ze mee' collecteert het Astma Fonds van 20 tot en met 25 mei om de kwaliteit van leven van mensen met astma en COPD te verbeteren. Het Astma Fonds streeft hierbij naar een zo optimaal mogelijke gezondheid en volwaardig bestaan van mensen met astma en COPD. Bijvoorbeeld door mensen actief te ondersteunen bij het stoppen met roken, door (wetenschappelijk) onderzoek, door scholing aan artsen en verpleegkundigen, het opzetten van aangepaste sportfaciliteiten en het organiseren van groepsvakanties voor ernstig zieken. Het aantal mensen met astma en COPD neemt nog steeds toe. Het werk van het Astma Fonds wordt geheel gefinancierd met giften van particulieren en het bedrijfsleven. De steun van het Nederlands publiek is dus nog steeds hard nodig.

====

Deel: ' Jolink lanceert Prikkelzzzpel op www.astmafonds.nl (met video) '
Lees ook