Ingezonden persbericht

Jones Lang LaSalle presenteert feiten en cijfers Nederlandse winkelmarkt

. Huurprijzen in de zes grootste winkelsteden in 2010 licht gestegen
. Beleggingsvolume Q1 2010 is E 395 miljoen, een verdubbeling ten opzichte van Q1 2009

. Beperkt aanbod toplocaties, fijnmazige winkelstructuur en huurwet belemmeren toetreding van nieuwe internationale retailers

. Trends:
- groeiend aantal 'pop-up shops' vormt aantrekkelijke opvulling van leegstaande winkelpanden
- meer initiatieven op het gebied van duurzaamheid maar nog achterstand ten opzichte van Europa

Amsterdam, 3 juni 2008 - Jones Lang LaSalle presenteert vandaag de uitkomsten van het On Point Dutch Retail Market Bulletin 2010. Het biedt de uitkomsten van kwantitatief onderzoek naar feiten, cijfers, trends en ontwikkelingen op de Nederlandse winkelvastgoedmarkt. Uit het onderzoek blijkt dat de huurprijzen in de zes grootste winkelsteden van Nederland in 2010 licht zijn gestegen. Na correctie voor inflatie is er sprake van een daling. De tophuren worden betaald op A1-locaties in Amsterdam (Kalverstraat) en bedragen E 2.280,- per vierkante meter/per jaar. Doordat vrijkomende A1-locaties nog steeds schaars zijn, zullen de tophuren voor Amsterdam en Den Haag ook de komende jaren licht stijgen. Voor Rotterdam en Utrecht wordt een lichte daling verwacht. De lichte stijging van de huurprijzen in Nederland is in lijn met de meeste Europese steden. Ook hier wordt de komende twee jaar een positieve huurgroei verwacht. Uitzonderingen zijn Dublin, Praag en Barcelona, waar de huren dalen.

Het totale volume winkelvastgoedbeleggingen daalde in 2009 met 30% tot E1,2 miljard. Sinds de tweede helft van 2009 is de beleggingsactiviteit duidelijk aangetrokken. Het beleggingsvolume kwam in het eerste kwartaal uit op E 395 miljoen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De verwachting is dat eind 2010 het beleggingsvolume voor retailvastgoed 10 tot 15% hoger uitkomt dan in 2009. Dit wordt veroorzaakt door een groeiende beschikbaarheid van kapitaal, een omslag in risico-premies, herstel van de economie en grotere bereidbaarheid tot het nemen van risico's.

Belangrijke trends op de Nederlandse retailmarkt zijn de opkomst van de 'pop-up shops' en de toenemende aandacht voor duurzaamheid. De 'pop-up shops' zijn een groeiende verschijning in het Nederlandse straatbeeld. Ze vormen een aantrekkelijke opvulling van leegstaande winkelpanden. Ook zijn er op de Nederlandse retailmarkt meer initiatieven op het gebeid van duurzaamheid. Ten opzichte van Europa blijft Nederland nog wel achter. Naast een aantal voorlopers zal vooral de aanscherping van wet- en regelgeving er voor zorgen dat duurzaamheid ook in Nederland een hogere vlucht neemt.

- vervolg -

Toegetreden Internationale retailers in 2009 op de Nederlandse markt zijn onder meer het Spaanse Saint Tropez (mode) en het Amerikaanse Tiffany &Co (sieraden). Nieuwe toetreders uit het Verenigd Koninkrijk zijn Superdry (mode), United Nude (schoenen) en New Look (mode). Nieuwe internationale retailers die het komende jaar de Nederlandse markt willen betreden zijn het Spaanse Stradivarius (mode), River Island (mode) uit het Verenigd Koninkrijk, Apple (elektronica) en Hollister (mode) uit de Verenigde Staten en het Zweedse Monki (mode).

De Nederlandse huurwet vormt samen met het beperkte aanbod van toplocaties en de fijnmazigheid van de Nederlandse winkelstructuur steeds vaker een belemmering voor internationale retailers om toe te treden tot de Nederlandse markt. De Nederlandse huurwet staat (kwalitatieve) veranderingen in de weg en beschermt een zittende retailer tot in het extreme. Aanpassing van de huurwet moet doorstroming van retailers op toplocaties ondersteunen, huurprijzen meer laten aansluiten op de actuele marktsituatie en ruimte bieden aan eigenaren die kwaliteitsbevordering van retailers en winkelgebieden willen ondersteunen.

De verwachtingen van Jones Lang LaSalle voor de komende periode op de winkelvastgoedmarkt zijn:

. De detailhandelsbestedingen blijven tot eind 2010 stabiel en zullen pas rond het begin van 2011 structurele groei laten zien.

. De toenemende vraag naar retailunits op toplocaties leidt tot een bescheiden groei van de tophuurprijs en bedraagt tussen 2010 en 2012 gemiddeld 2,8% per jaar.

. Huurcontracten kunnen nu nog tegen marktconforme prijzen worden afgesloten. De concurrentie op toplocaties begint echter toe te nemen waardoor ook de huren gaan stijgen.

. Zowel grote institutionele beleggers als private beleggers zijn op zoek naar kwalitatief hoogwaardig winkelvastgoed met een laag risicoprofiel en langjarige contracten. Doordat het beleggingsaanbod achterblijft kunnen verkopende partijen hiervan profiteren.

. Eind 2010 stabiliseren aanvangsrendementen voor winkelpanden in de aanloopstraten en secundaire winkelgebieden. Dit biedt mogelijkheden voor partijen die willen beleggen in retailobjecten met een interessante waardestijging in het vooruitzicht.

Deel: ' Jones Lang LaSalle presenteert feiten en cijfers Nederlandse winkelm.. '


Lees ook