Universiteit Maastricht


Persbericht 14 september 1999

Tijdens eerste cursus Integrated Assessment in Maastricht

Jonge academici buigen zich over geïntegreerde aanpak Europese problemen

Ga met elkaar aan de slag, ieder vanuit zijn eigen discipline en cultuur, en kom binnen drie weken met een plan voor een geïntegreerde aanpak van een Europees vraagstuk. Met die opdracht is een overwegend Europees gezelschap van 26 jonge academici uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven aan de slag gegaan in Maastricht tijdens de eerste zomercursus Integrated Assessment.

Cursusorganisator Marjolein van Asselt van het Instituut voor Omgevingsvraagstukken ICIS van de Universiteit Maastricht (UM) spreekt van een unieke samenkomst. "Dit is wereldwijd de eerste cursus waar op een geïntegreerde wijze en vanuit een interdisciplinaire en interculturele invalshoek wordt nagedacht over complexe beleidskwesties. Niet in de zin van het bedenken van pasklare oplossingen, dat zijn meestal politieke besluiten, maar om te zoeken naar goede combinaties, bijvoorbeeld rond milieu en economie, en om zichtbaar te maken wat de consequenties van beleidskeuzen zijn. Daartoe maakt Integrated Assessment gebruik van methoden en technieken, zoals modellen, scenario's, risicoanalyse en participatieve technieken. "

Europese energievoorziening

De zomercursus is opgezet met steun van de Europese Unie. "De deelnemers maken een plan voor een geïntegreerde aanpak van de problemen waarmee de Britse stad Manchester kampt en rond de Europese energievoorziening. Dat zijn vraagstukken waarmee zich niet alleen professoren bezig moeten houden, maar vooral ook jonge professionals. Het zou prachtig zijn als de deelnemers na deze praktijkcursus contact houden, waardoor er een nieuw Europees netwerk ontstaat op het gebied van Integrated Assessment", zegt Van Asselt. Voor de eerste zomercursus Integrated Assessment in Maastricht hadden zich 130 academici aangemeld. De 26 uitgenodigde mannen en vrouwen (uit 16 landen) krijgen ’s ochtends lezingen en ’s middags gaan ze in werkgroepen aan de slag. Deze vorm van leren door te doen sluit goed aan bij het probleemgestuurd onderwijs van de Universiteit Maastricht

Provincie Limburg

Integrated Assessment is in het verleden regelmatig toegepast op grootschalige klassieke milieuproblemen Het heeft zich de afgelopen jaren in snel tempo ontwikkeld tot een vakgebied waarbij de nadruk is komen te liggen op het milieu als omgeving: milieukwaliteit zowel als kwaliteit van wonen, werken en recreëren inrichting van de ruimte en van allerlei sociale en economische voorzieningen. ICIS is een interdisciplinair onderzoekscentrum gericht op het ontwikkelen van methoden en instrumenten voor Integrated Assessment en op beslissingsondersteuning bij complexe maatschappelijke vraagstukken. Voor de provincie Limburg heeft ICIS een denkmodel ontwikkeld dat als basis kan dienen voor de integratie van een twintigtal onderzoeksrapporten over de huidige en toekomstige situatie in Limburg. Daarnaast is ICIS-directeur prof.dr.ir. Jan Rotmans coördinator van het VISIONS-project van de Europese Commissie voor het ontwikkelen van integrale visies voor een duurzaam Europa.

Deel: ' Jonge academici buigen zich over aanpak Europese problemen '
Lees ook