Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Jonge ondernemers zien de meeste toekomstkansen

Een groot deel (63%) van de jonge ondernemers verwacht over vijf tot tien jaar nog op dezelfde plek een bedrijf te runnen. Dat is één van de conclusies uit een enquête onder veehouders die in opdracht van de ABN-Amro is uitgevoerd. Iets meer dan eenvijfde van de veehouders in Nederland durft niet te voorspellen of ze over vijf tot tien jaar nog wel zullen boeren op dezelfde plek. Ruim een kwart denkt geen bedrijf meer uit te oefenen op de huidige locatie. De somberste leeftijdsgroep is die van 45 tot 55 jaar; 40 procent denkt over vijf tot tien jaar nog 'in bedrijf' te zijn. Melkveehouders zijn optimistischer over hun toekomstperspectief dan varkens- en pluimveehouders. 58 Procent boert naar eigen inschatting over tien jaar nog op de huidige stek. 21 Procent denkt tegen die tijd gestopt te zijn of elders te zijn begonnen. Bij zeugenhouders is de stemming gelijk aan die van vleesvarkenshouders: 42 procent verwacht over een jaar of tien nog boer te zijn op dezelfde locatie. 36 Procent denkt dat dit niet het geval is. In de pluimveehouderij deelt 52 procent zichzelf bij de blijvers in, 28 procent bij de wijkers.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' Jonge veehouders zien meeste toekomstkansen '
Lees ook