Landelijk instituut sociale verzekeringen


PUBLICATIES/Pers

Persbericht d.d. 09/10/01

Jonge vrouwen vaker in de WAO na zwangerschap

Bij vrouwen onder de 35 jaar die een WAO-uitkering aanvragen is bij 25% sprake geweest van voorafgaand zwangerschaps- en/of bevallingsverlof. Afgezet tegen alle zwangerschappen blijkt dat de kans op instroom in de WAO na zwangerschap ongeveer 5% is, terwijl de gemiddelde kans voor vrouwelijke werknemers tussen de 25 en 35 jaar om in de WAO te komen 1,5% is. Vrouwen met voorafgaand zwangerschapsverlof hervatten ook in mindere mate het werk.

Opvallend is dat slechts bij 26% van de vrouwen met voorafgaand zwangerschapsverlof, zwangerschapsgerelateerde klachten als oorzaak van de arbeidsongeschiktheid worden aangegeven.

Deze en andere gegevens blijken uit het onderzoeksrapport 'De WAO-beoordeling van 12-maandszieken, cliënten uit 1999 over de claimbeoordeling' dat door het Lisv is gepubliceerd. Het onderzoek is gehouden onder 2660 personen die in 1999 een jaar ziek waren en voor de WAO werden beoordeeld. Het onderzoek is een onderdeel van het project 'Epidemiologie van de Arbeidsongeschiktheid' dat in opdracht van het Lisv door Bureau AS/tri is uitgevoerd.

Deel: ' Jonge vrouwen vaker in de WAO na zwangerschap '
Lees ook