STICHTING NEDERLAND SCHOON

Jongeren in actie tegen zwerfafval op middelbare scholen

Den Haag, 21 maart 2003 - Vandaag gaven leerlingen op het Aloysiuscollege in Den Haag het startsein voor de campagne tegen het zwerfafval op middelbare scholen. De leerlingenraad van deze school nam zelf het initiatief om zwerfafval aan te pakken en op te ruimen. Zij vroegen Stichting Nederland Schoon om hen daarbij te helpen. Nederland Schoon bood de school de 250e zwerfafvalbox aan. Voor deze gelegenheid mochten alle scholieren met propjes gooien om de box in ontvangst te nemen.

Zwerfafval in en rond het schoolgebouw is een dagelijks terugkerend probleem. Nederland Schoon heeft dit probleem hoog op de agenda staan. Ze lanceerde eind vorig jaar de zogenaamde zwerfafvalbox voor het voortgezet onderwijs, met daarin campagnematerialen waarmee iedere school in zeer korte tijd het zwerfafvalprobleem kan inventariseren en daarna kan aanpakken.

Zwerfafvalbox succes in het voortgezet onderwijs De aanpak sluit aan bij de belevingswereld van de jongeren. De campagne spreekt jongeren op een humoristische wijze aan op hun eigen gedrag en stimuleert hen om bij te dragen aan een prettige en leefbare school. Sinds september 2002 hebben zo'n 200 middelbare schoollocaties hun zwerfafvalprobleem aangepakt met deze zwerfafvalbox. Dit betekent dat het project een groot succes is en dat Nederland Schoon haar aanpak vanaf dit voorjaar gaat opschalen naar alle middelbare scholen in Nederland. Daarbij zullen nu ook vooral de leerlingen aangesproken worden om het initiatief te nemen.

Coca-Cola ondersteunt scholen en leerlingen met een speciale afvalbak
en wil leerlingen en scholen vanaf dit jaar ondersteunen in hun strijd tegen zwerfafval. De frisdrankproducent heeft speciale afvaltonnen en posters laten ontwikkelen die nauw aansluiten bij de campagne van de Stichting Nederland Schoon. De fabrikant daagt Nederlandse scholieren uit om de ton te beschilderen. Aan het einde van het jaar kiest een jury, onder leiding van Stichting Nederland Schoon, de winnende afvalton. De winnende school krijgt van Coca-Cola een geldbedrag van 2.500 euro voor een project gericht op de verbetering van de leefbaarheid op en rond school.

Leerlingen nemen initiatief
De leerlingenraad van het Aloysiuscollege in Den Haag is bezig met een actie om meer aandacht te krijgen voor normen en waarden in hun school. Volgens de leerlingen hoort daar ook bij dat iedereen z'n troep in de afvalbak gooit. Daarom namen zij op deze school het initiatief om de zwerfafvalbox aan te vragen. Nederland Schoon heeft daarom déze school uitgekozen om aan de leerlingenraad de 250e zwerfafvalbox te overhandigen, want het zijn tenslotte de mensen in de school die de eigen leefomgeving kunnen veranderen.

Jongeren dagen jongeren uit
De leerlingen daagden door tromgeroffel op levensgrote beschilderde tonnen en break-dance acts alle Nederlandse jongeren uit om dit initiatief op te pakken. Wilbert Stolte, wethouder van Den Haag, heeft samen met Marielle van Aggelen, directeur van Stichting Nederland Schoon, de 250e zwerfafvalbox met campagnematerialen op spectaculaire wijze overhandigd aan de leerlingenraad. Dit was het startsein voor de landelijke campagne voor middelbare scholieren om actie te voeren tegen zwerfafval op hun eigen school.

De foto bij dit persbericht is rechtenvrij beschikbaar via ANP Pers Support Foto en de digitale beeldbank van het ANP.

Zoekwoorden:

Deel: ' Jongeren in actie tegen zwerfafval op middelbare scholen '
Lees ook