Gemeente Neede

BERICHT AAN DE PERS
Communicatie gemeente Neede

4 juli 2002

"Jongeren van Neede, opgelet. Dit is jullie kans! Wat willen jullie nu eigenlijk? Een jeugdhonk, een JOP, een jongerendisco? Het gaat om jullie, dus kom!" Onder andere door middel van affiches en flyers met deze tekst waren de jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgenodigd om vanavond, donderdag 4 juli, naar het dorpshuis Het Bastion te komen. Tijdens deze bijeenkomst wilde de gemeente Neede graag van de jongeren zelf horen hoe het jongerenwerk weer op poten gezet moet worden. Wethouder jeugdbeleid Herbert Wensink en de leden van de raadscommissie Welzijn waren aanwezig, en ook de zogenoemde Netwerkgroep Jeugd (SSCWN, Sg. Het Assink, JEKK, politie) was present.

De bijeenkomst is zeer geslaagd verlopen. Zo'n veertig jongeren zijn naar Het Bastion gekomen. Veel van hun wensen zijn besproken. Uiteindelijk is de conclusie getrokken dat er twee dingen moeten gebeuren.
* Er moet een jeugdhonk komen waar de jongeren een aantal dagen in de week zelf hun gang kunnen gaan, naar hun eigen muziek kunnen luisteren en van waaruit ook andere activiteiten georganiseerd kunnen worden. "Geef ons een pand, betaal voor ons de huur, dan zorgen wij wel dat het wordt geverfd en dat er een paar oude bankstellen in komen", werd gezegd. Diverse leegstaande panden, maar ook evenzoveel bijkomende belemmeringen passeerden de revue. Ook de ruimte in het Bastion dat enkele jaren geleden ingericht was voor de jongeren werd ter sprake gebracht. De verschillende groepjes jongeren moeten zich in zo'n jeugdhonk thuis kunnen voelen.
* Er moet ook een Jongeren Ontmoetings Plek komen. Liefst zo dicht mogelijk bij de Oudestraat. Een verzamelplek waar jongeren droog bij elkaar kunnen staan. Er is afgesproken om er gelijk mee aan het werk te gaan. Een aantal jongeren heeft zich opgegeven om in een soort werkgroep de plannen concreet te maken. Op donderdag 19 september komt deze groep weer bij elkaar in Het Bastion om spijkers met koppen te slaan.

Arjan van Faassen, telefoon (0545) 288854

Deel: ' Jongeren in Neede laten hun stem horen '
Lees ook