KEURINGSDIENST VAN WAREN

KvW: jongeren komen erg gemakkelijk aan alcohol

Woensdag 15 mei 2002, nummer 61

Dit persbericht gaat uit onder verantwoordelijkheid van de Keuringsdienst van Waren

Er wordt jongeren over het algemeen weinig in de weg gelegd bij het kopen van alcoholhoudende dranken. Bijna alle jongeren die alcohol drinken geven aan dat ze het gemakkelijk kunnen krijgen.

Uit onderzoek, uitgevoerd door bureau Intraval in opdracht van de Keuringsdienst van Waren, is gebleken dat het verbod om aan jongeren onder de 16 en 18 jaar respectievelijk zwak alcoholhoudende drank en sterke drank te verkopen, slecht wordt nageleefd. Het is voor jongeren het gemakkelijkst om alcohol te verkrijgen in de horeca (bijna 100%). In levensmiddelenbedrijven (79% van de 14-15 jarigen) en in slijterijen (rond de 75% voor
14-15 jarigen en 85% voor 16-17 jarigen) is het iets minder makkelijk om alcoholhoudende drank te kopen.
Ondanks het feit dat er incidenteel gevraagd wordt naar een leeftijdsdocument wordt volgens de jongeren zelf in de meeste gevallen toch de gevraagde alcohol verstrekt.

Deze uitkomsten zijn opmerkelijk omdat bijna alle ondervraagde verkopers aangeven de wettelijke leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcoholhoudende drank te kennen en tweederde aangeeft zich hier ook aan te houden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat meer jongeren alcohol zijn gaan drinken. In vergelijking met 1999 is het percentage 14-15 jarige jongeren dat alcoholhoudende dranken drinkt tijdens het uitgaan gestegen van 67% naar 74% in 2001. Onder de
16-17 jarige jongeren was het percentage in 1999 nog 87% tegenover 91% in 2001.
Deze stijging wordt veroorzaakt doordat jongeren meer zwak alcoholhoudende dranken (tot 15% alcohol) zijn gaan nuttigen. Dit hangt samen met de sterk toegenomen populariteit van de zogenaamde pre-mixdrankjes.

De resultaten van het onderzoek geven aanleiding tot een verdere intensivering van de controles door de Keuringsdienst van Waren in het kader van de Drank- en Horecawet.


-0-0-0-

Deel: ' Jongeren komen erg gemakkelijk aan alcohol '
Lees ook