expostbus51


Ministerie SZW
https://www.minszw.nl

szw:helft jongeren langer 1 jaar bijstand . . .

Nr. 99/9
2 februari 1999

Helft jongeren die langer dan 1 jaar in de bijstand zit is moeilijk te bereiken

In 1998 ontvingen naar schatting 10.000 jongeren langer dan één jaar een bijstandsuitkering. Jonge moeders met kinderen onder de 5 jaar vormen een kwart van deze groep. Een ander kwart wordt gevormd door alleenstaande minderjarige asielzoekers. De andere helft bestaat voornamelijk uit jongeren met psychosociale problemen en jongeren die niet bereikt worden door bijvoorbeeld het arbeidsbureau.

Dit blijkt uit het rapport 'Jongeren op afstand' dat minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het onderzoek is uitgevoerd door SGBO, Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De onderzoekers analyseerden in acht gemeenten de dossiers van 363 jongeren die langer dan één jaar een bijstandsuitkering hebben.

De Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) voorziet in een sluitende benadering van jongeren zodat zij niet langer dan één jaar in de bijstand kunnen zitten. Uitzondering hierop vormen de jonge moeders die geen arbeidsplicht hebben zolang de kinderen jonger dan vijf jaar zijn en de alleenstaande minderjarige asielzoekers die niet mogen werken. Zij vormen de helft van de totale groep die langer dan een jaar in de bijstand zit.

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan meer ondersteuning bij het vormgeven van de sluitende benadering voor jongeren in de WIW. Het op elkaar afstemmen van de verschillende culturen en werkprocessen, met name de zorg- en hulpverlening, vergt veel inspanning. Minister De Vries schrijft dat hij van plan is om samen met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in 1999 experiment gaat starten om gemeenten die ondersteuning te bieden. Deze experimenten moeten ertoe leiden dat ook moeilijk bereikbare jongeren en jongeren met psychosociale problemen beter worden bereikt.


02 feb 99 16:57

Deel: ' Jongeren langer dan 1 jaar in bijstand moeilijk bereikbaar '
Lees ook