Jongeren minder bang voor aanslag op vakantie dan volwassenen


Utrecht, 20160720 -- Door de terroristische aanslagen en dreigingen die vandaag de dag veelal in het nieuws zijn, is de angst voor terreur bij veel Nederlanders aanwezig. Toch blijkt dit niet voor iedereen het geval. Jongeren blijken namelijk aanzienlijk minder angst te hebben voor een terroristische aanslag op vakantie, in vergelijking tot volwassenen. Dit blijkt uit onderzoek van Reisverzekering.net.

Reisverzekering.net onderzocht welke invloed nieuws en actualiteiten hebben op de vakantiebestemming naar keuze. Dit werd gedaan door middel van een enquête, welke onder 500 Nederlanders is afgenomen. Bij het analyseren van de resultaten werd er onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen, met verschillende uitkomsten.

Ten eerste kwam naar voren dat jongeren minder angst hebben voor een terroristische aanslag of besmetting met het zika-virus op vakantie. Een deel van de jongeren was namelijk bereid om gebieden te bezoeken waar recentelijk terroristische aanslagen hebben plaatsgevonden, en waar het zika-virus is gesignaleerd. Dit bleek in tegenstelling tot de volwassenen. Zij waren het er namelijk unaniem over eens dat ze geen gebieden bezoeken waar de kans op deze dreigingen bestaat.

Ook blijkt dat laagopgeleiden en hoogopgeleiden van elkaar te verschillen. Bij de keuze van een vakantiebestemming blijkt namelijk dat laagopgeleiden vooral waarde hechten aan de prijs van de vakantie. Dit is tegenstelling tot hoogopgeleiden, welke hoofdzakelijk waarde hechten aan recente natuurrampen, epidemische ziektes en terroristische dreigingen, bij het kiezen van een vakantiebestemming.

Een verklaring hiervoor is de mate van nieuwsconsumptie. Hoe vaker men nieuws consumeert, hoe meer kennis men bezit over actualiteiten en daarmee de angst voor deze actualiteiten groeit. Aan de hand hiervan maakt men bewuste keuzes met betrekking tot de vakantiebestemming. Dit verklaart waarom volwassenen en hoogopgeleiden een grotere angst ervaren dan jongeren en laagopgeleiden. Uit het onderzoek kwam namelijk tevens naar voren dat volwassenen en hoogopgeleiden veelal dagelijks het nieuws volgen, terwijl jongeren en laagopgeleiden dit gemiddeld 3 tot 5 keer per week doen.

Het onderzoek vindt u hier

https://www.reisverzekering.net/onderzoek-vakantiebestemming-actualiteiten/


Deel: ' Jongeren minder bang voor aanslag op vakantie dan volwassenen '
Lees ook