Gemeente Sneek


JOP mag blijven

JOP MAG BLIJVEN

De Jongeren Ontmoetingplaats (JOP) aan de Griend in de Stadsfenne mag blijven. Burgemeester en wethouders hebben dit besloten naar aanleiding van de evaluatie, waaraan verschillende betrokkenen hebben deelgenomen. Een andere belangrijke conclusie is dat wanneer elders in de gemeente behoefte ontstaat aan een JOP, daar in principe positief op kan worden gereageerd als de zaken maar goed worden aangepakt. De evaluatie en de conclusies worden op 4 september voorgelegd aan de commissie Onderwijs en Welzijn.

Het JOP in de Stadsfenne is op 14 juni 2000 van start gegaan. Toen is meteen afgesproken dat na een jaar een snelle evaluatie zou plaatsvinden om te kijken of zo'n JOP nou wel of niet iets bijdroeg aan de behoefte van jongeren om een ontmoetingsplek te hebben en de behoefte van anderen om daar geen overlast van te hebben. Bij het totstandkomen en het evalueren van de ervaringen met het JOP was een beheerscommissie betrokken. Hier zitten buurtbewoners en jongeren, plus vertegenwoordigers van de basisschool, de politie en de gemeente. Zij waren het er met z'n allen over eens dat het bestaan van het JOP eigenlijk wel positief heeft uitgepakt.

Vooraf maakten de buurtbewoners zich zorgen over eventuele overlast. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat dit gelukkig wel meeviel. Bovendien heeft de ontmoetingsplek voor jongeren ervoor gezorgd dat de overlast bij de school is verminderd. Wat ook goed is bevallen. is dat de beheerscommissie een beheersplan heeft opgesteld. Dat draagt er aan bij dat iedereen weet waar hij aan toe is en waar hij zich aan te houden heeft. De jongeren zijn ook tevreden over hun ontmoetingsplek: ze willen er graag een paar extra zitplaatsen bij hebben en wat meer beschutting.

Door de evaluatie is een goed zicht gekomen op een aantal essentiële voorwaarden waaraan een ontmoetingsplek voor jongeren moet voldoen om goed te vallen bij gebruikers en buurtbewoners. Twee van die voorwaarden zijn het instellen van een beheerscommissie en het opstellen van het al genoemde beheersplan. Daarnaast moet de communicatie met de jongeren en de buurtbewoners snel en duidelijk zijn, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

Zoekwoorden:

Deel: ' Jongeren Ontmoetingplaats in Sneek mag blijven '
Lees ook