Perbericht van de RPF-jongeren

woensdag 5 januari 2000

Jongeren roepen Unie RPF/GPV op tot verfrissend elan

De politieke unie tussen RPF en GPV moet zich inzetten om naar buiten toe en vooral naar jongeren toe interessanter te worden. Dat schrijven RPF-jongerenvoorzitter Hans Valkenburg en onafhankelijk adviseur van de RPF en GPV jongerenorganisaties Theo van Stuijvenberg in een opinieartikel in het Nederlands Dagblad, vandaag. Minder navelstaren en harder het debat aangaan moet het parool worden.

De belangstelling voor politiek in het algemeen neemt af, maar zeker bij jongeren. "Men is nog wel geneigd een schuldgevoel af te kopen door geld te geven aan bijvoorbeeld Greenpeace, maar om zich persoonlijk te laten enthousiasmeren voor idealistische zaken zoals de politiek lijkt haast onmogelijk." Dit heeft ook te maken met de
ongeloofwaardige(verontschuldigende) houding van sommige politici, zoals minister Borst in het Bijlmerdebat.

Harder debat

Daarom, vinden de twee schrijvers, moeten RPF en GPV hun jongerenorganisaties volgen naar een nieuw elan. De partijen staan nu voor de keuze om de strijd aan te binden met deze problematiek. "Er blijft geen andere keuze over dan door een nieuw elan de christelijke jongeren uit hun slaap te wekken. Een en ander houdt in dat de unie op een andere manier oppositie moet voeren, bijvoorbeeld door harder het debat aan te gaan en meer jonge en vrouwelijke politici naar voren te schuiven. Daarnaast moet de christelijke politiek minder navelstaren." Met dat laatste bedoelen zij dat er binnen de partijen niet meer eindeloos over personen uit het verleden als Kuiper en Groen van Prinsterer gepraat moet worden, maar veel meer de discussie naar buiten toe moet worden opgezocht. Ook moet er meer gebruik worden gemaakt van moderne communicatiemiddelen als het internet.

Nieuw gezicht

In een gezamenlijk uitgave van de ledenbladen spraken de beide voorzitters van de jongerenorganisaties zich uit over het fractievoorzitterschap. Zij stelden toen: "nieuwe partij, nieuwe gezichten." Daarmee roepen zij op om niet terug te vallen op oude gezichten zoals de huidige fractievoorzitter van de RPF Leen van Dijke. Bij een verfrissend elan hoort een nieuwe fractievoorzitter.

Meer informatie bij:
Hans Valkenburg, voorzitter RPF-jongeren, tel: 06-22475658 of 030-2803281

Deel: ' Jongeren roepen Unie RPF/GPV op tot verfrissend elan '
Lees ook