Stadsdeel Amsterdam-Noord


Jongeren uit casablanca op bezoek in Amsterdam-Noord

Van 28 oktober tot en met 4 november 1999 komen twaalf jongeren uit het stadsdeel Maarif in Casablanca (Marokko) naar stadsdeel Amsterdam-Noord. Dit is een tegenbezoek nadat in juli jongstleden twaalf Amsterdam-Noordse jongeren naar Maarif zijn geweest. Aan het eind van het bezoek zullen de jongeren aanbevelingen doen aan de stadsdeelraad Amsterdam-Noord en Maarif.

Een en ander vindt plaats in het kader van een uitwisselingprogramma tussen beide stadsdelen, waarover de stadsdeelbesturen in oktober 1998 een 'letter of intent' hebben getekend. Het stadsdeelbestuur wil met de jongerenuitwisseling op een positieve en constructieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van de multiculturele samenleving in Amsterdam-Noord in het algemeen en de plaats van Marokkaanse jongeren daarin in het bijzonder.

De Nederlandse en Marokkaanse jongeren werken in de week van 28 oktober tot 4 november in workshops aan de volgende thema's:


* jongeren en de toekomst van het milieu met ondermeer een bezoek aan Ecomare (Texel)


* mogelijkheden voor jongeren t.a.v. sport en vrije tijd met een bezoek aan de ijsbaan in Alkmaar


* de positie van jongeren in Amsterdam, met ondermeer een bezoek aan een jeugdpreventie project en de Rechtbank


* discriminatie en racisme met ondermeer een bezoek aan het Anne Frankhuis


* Jongeren en politieke participatie met ondermeer een bezoek aan de Tweede Kamer (ontvangst door 2e Kamerlid Khadija Arib).

De workshops worden door de jongeren zelf in de week voor 28 oktober voorbereid.

De jongeren uit Maarif worden onder anderen vergezeld door een vijftal raadsleden van het stadsdeel Maarif, waaronder Mevrouw F. Mouaddin, tevens één van de twee vrouwelijke parlementsleden in Marokko, en mevrouw N. Asila, raadslid in Maarif. Op 2 november nemen zij met enkele Nederlandse vrouwenorganisaties deel aan een conferentie over Participatie van Marokkaanse vrouwen. De conferentie wordt gehouden in het stadsdeelhuis Amsterdam-Noord.

Naast de uitwisseling van de jongeren voorziet het uitwisselingsprogramma in een tweetal bestuurlijke bezoeken. In juni is een delegatie van het stadsdeelbestuur Maarif in Amsterdam-Noord geweest en vanaf 27 november zal een tegenbezoek plaatsvinden. Het bezoek is bedoeld om de mogelijkheden van het uitwisselingsprogramma verder te bespreken.


Voor nadere informatie: Rinda Bosker, afdeling Communicatie, telefoon 020-63 49 428

bijlage: programma van de jongerenuitwisseling

Deel: ' Jongeren uit casablanca op bezoek in Amsterdam-Noord '
Lees ook