Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Persbericht
Ministerie van Buitenlandse Zaken
20 juni 2002

Jongeren voor uitbreiding EU

Driekwart van jongeren vindt uitbreiding een goede zaak. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Buitenlandse zaken naar de beeldvorming van jongeren over de Europese Unie. Zaterdag 22 juni vindt in Scheveningen een miniconferentie plaats waarin jongeren debatteren over Europa.

Jongerenconventie
De toekomst van Europa wordt momenteel uitgebreid besproken in een Europese denktank: de Conventie. Uiteraard wordt ook de mening van jongeren gevraagd. Van 9 tot en met 14 juli vindt er daarom in Brussel een Jongerenconventie plaats.

De afgevaardigden naar de Europese jongerenconventie kunnen gevoed worden met ideeën voor het debat in Brussel. De Nationale Jeugdraad in samenwerking met ministerie van Buitenlandse organiseert hiervoor een miniconferentie getiteld 'Europa aan Zee'. Hans van Mierlo, Nederlandse Regeringsvertegenwoordiger, is ook aanwezig, evenals enkele Nederlandse parlementsleden die in de conventie zitting hebben.

'Europa aan zee' vindt op 22 juni plaats in het Strandpaviljoen 'De Karavaan' in Scheveningen, Noorderstrand 64. Het programma start om 14h00. Vervolgens wordt in zes groepen van ca. tien deelnemers gebrainstormd. Aan het einde van de dag worden de uitkomsten gepresenteerd en volgt het slotdebat.

Driekwart van de jongeren vindt uitbreiding een goede zaak. Op www.europaportaal.nl is vandaag een onderzoek naar de beeldvorming van jongeren over de Europese Unie te vinden. 75% van de jongeren vinden de uitbreiding van de EU een goede zaak, slechts 11,1% vindt het een slechte zaak. Argumenten voor uitbreiding zijn volgens hen: sterke eenheid, meer samenwerking, een sterke munteenheid en een betere band tussen EU-landen. Ook kunnen grote problemen als milieuproblemen en oorlogen, beter in Europees verband aangepakt worden. Daarnaast verwachten jongeren een sterkere economische concurrentiepositie en dat reizen en betalen binnen Europa makkelijker wordt.

Geen Europese president, geen Europees volkslied
Van de ondervraagde jongeren verwacht 60% dat de invloed van Nederland afneemt door de uitbreiding van de EU. Al tast het lidmaatschap van de EU volgens een meerderheid van de Nederlandse jongeren onze identiteit niet aan. Nederlandse jongeren zitten echter niet te wachten op een Europees volkslied: zij geven massaal aan dat dit er niet hoeft te komen. Jongeren vinden ook dat er in de toekomst geen Europese koning(in) of president moet komen. Ruim 80% staat hier afwijzend tegenover. De Nederlandse Eurocommissaris Frits Bolkestein is voor de jongeren in zijn functie een onbekende: slechts 11,6 procent noemt hem als Eurocommissaris.

Het onderzoek maakt deel uit van het jaarlijkse onderzoek onder middelbare scholieren voorafgaand aan het Nationale Scholierendebat.

Deel: ' Jongeren voor uitbreiding EU '
Lees ook