Gemeente Den Helder

12-02-2003 Jongeren zijn het fietspad zat
Wij zijn het fietspad zat!. Zo noemt de JongerenAdviesRaad (JAR) de actie die zij voert voor een beter begaan fietspad langs de N250 van Den Helder, wat voor veel problemen zorgt. Losliggende tegels, tegels komen omhoog, hobbels en kuilen: het fietspad langs de Weststraat, Zuidstraat en Binnenhaven is zeer slecht begaanbaar voor de honderden fietsers die dagelijks gebruik maken van dit fietspad richting het studiehuis Molenplein, de toegang tot de Marine- en visserijhaven, de toegangsweg naar de Texelse boot en de Oude Rijkswerf Willemsoord.

Telkens wordt er veel geld gestoken in het tijdelijk weer opknappen maar de boomwortels wrikken iedere keer weer alle tegels los. De jongeren willen nu een structurele oplossing.
De JAR heeft daarom de fracties van Provinciale Staten (de provincie is beheerder van het fietspad) uitgenodigd vrijdag 14 februari om 13.00 uur aanwezig te zijn in de aula van Studiehuis het Molenplein. Zij kunnen dan de bezwaren aanhoren, daarna het fietspad met eigen ogen bekijken en aangeven of en wat zij aan dit fietspad willen en kunnen veranderen.
Wil jij ook een goed én veilig fietspad? Laat zien dat je het meent en kom morgen naar het studiehuis. Neem voor meer informatie contact op met Rimko Noor, 0223-683372 /
06-48237814. Of mail naar jar@komnaarons.nl.


Zoekwoorden:

Deel: ' Jongeren zijn het fietspad langs N250 zat '
Lees ook