Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA EURODELEGATIE

Amsterdam, 8 oktober 2001

PvdA EUROFESTATIE

Jongerenbijeenkomst over de toekomst van Europa

Op zaterdag 13 oktober organiseert de Eurodelegatie van de PvdA de Eurofestatie in Felix Meritis te Amsterdam. Tijdens deze dynamische bijeenkomst gaan jongeren in debat met politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De centrale vraag deze dag is 'Wat voor Europa wil jij eigenlijk?'. Het programma wordt gepresenteerd door cabaretier Jan Jaap van der Wal, welbekend van Comedy Train.

De bijeenkomst wordt om 15.00 uur geopend met een welkomstwoord door PvdA-Europarlementariër Michiel van Hulten. Vervolgens geeft Ad Melkert, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, zijn visie op de toekomst van Europa. De bezoekers gaan daarna in gesprek met Dick Benschop, staatssecretaris van Europese Zaken, onder leiding van Jan Jaap van der Wal.

Vanaf 15.30 uur vinden de eerste drie van zes deelsessies plaats. De thema's die dan aan de orde komen zijn 'Europa supermacht', 'gedogen in Europa' en 'Europa in beweging'. Daarna zal Jan Jaap van der Wal in gesprek gaan met Joop van Riessen, commissaris van de regiopolitie Amsterdam/Amstelland, en de staatssecretarissen Wouter Bos van Financiën en Rick van der Ploeg van OCW.

Om 16.45 uur staat de tweede serie deelsessies op het programma. Dan komen de onderwerpen 'ondernemen zonder grenzen', 'e-governance' en 'wat kost je toekomst?' aan de orde.

De uitsmijter van de dag wordt verzorgd door de VJ's Desi & Geron!mo, die de conferentie van 19.00 tot 20.00 uur afsluiten met een spetterend optreden.

Aan de bijeenkomst werken verder onder anderen mee de PvdA- Europarlementariërs Dorette Corbey, Joke Swiebel, Ieke van den Burg, Max van den Berg en Jan Marinus Wiersma, de PvdA-Tweede-Kamerleden Jeroen Dijsselbloem en Jet Bussemaker, JS-voorzitter Jasper Fastl, Diederik Samson van Greenpeace en Kees Kodde van Milieudefensie.

Belangstellenden zijn van harte welkom op deze Eurofestatie. Voor een uitgebreid programma, zie ook www.eurofestatie.nl

De Eurofestatie wordt van 15.00 tot 20.00 uur gehouden in Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam

Deel: ' Jongerenbijeenkomst over de toekomst van Europa '
Lees ook