Provincie Drenthe


Aan vooravond statenverkiezingen
Jongerendebat tijdens Open Huis

Assen, 11 februari 1999
Persberichtnummer 99-030Drentse jongeren gaan met elkaar in debat tijdens het Open Huis van de provincie Drenthe op zaterdag 20 februari 1999. 's Middags tussen 12.30 uur en 14.00 uur wordt gediscussieerd onder leiding van Studio-Sportverslaggever Evert ten Napel. De deelnemers aan het forum zijn: Ronald Obbes (25 jaar), bedrijfsleider Theater Diana in Assen, Oscar van Wijk (17 jaar), beleggingsadviseur bij Mulkens & v. Wijk, Gerard Kemkers (31 jaar), directeur Topsport Groningen, Judith Spijkerman (17 jaar), Jongerenraad Drenthe en Amir Azimi (20 jaar), Jongerenraad Drenthe.

De jongeren discussiëren met elkaar en met bezoekers over de provinciale politiek aan de hand van een aantal stellingen. Die luiden:

1. De politieke partijen in Drenthe luisteren niet naar wat jongeren bezighoudt.

2. Jongeren willen geen Drents museumdorp, maar een samenleving met veel dynamiek en vernieuwing.

3. Het investeren van geld en menskracht in jongerenparticipatie is zinloos.

4. Naarmate er betere scholingsmogelijkheden in Drenthe zijn, blijven meer jongeren in de provincie wonen en werken.
5. De provincie moet zich inzetten voor extra bus- en treindiensten in de nachtelijke uurtjes ten behoeve van het uitgaanspubliek.

Tijdens het Open Huis wordt getoond waar de provincie zich zoal mee bezighoudt, welke beleidsbesluiten worden genomen en welke raakvlakken er zijn met de burger.

De politieke partijen in Drenthe richten een verkiezingsmarkt in. Spelletjes en een quiz stimuleren een actieve betrokkenheid van de bezoekers. Ook interactieve computerprogramma's werken hieraan mee. Tijdens het Open Huis wordt op gezette tijden een beeld- en geluidsverbinding tot stand gebracht met de provincie Groningen.

Dit moderne videosysteem wordt regelmatig gebruikt voor vergaderingen waarbij bestuurders of ambtenaren uit de drie noordelijke provincies betrokken zijn.

Het jongerendebat op zaterdag 20 februari a.s. wordt vanaf 14.30 uur gevolgd door een debat tussen de acht lijsttrekkers bij de komende statenverkiezingen.Deel: ' Jongerendebat tijdens Open Huis provinciehuis Drenthe '
Lees ook