Ministerie van Binnenlandse Zaken


Jongerenloket Belastingdienst wint de WebWijzer Award maart 1999

22 maart 1999
Het Jongerenloket van de Belastingdienst heeft de vierde WebWijzer Award gewonnen. Het jongerenloket van de Belastingdienst is volgens de jury een 'simpele toepassing die precies doet wat je wilt'. De WebWijzer Award is een prijs die een vakjury maandelijks toekent aan sites van overheden, musea en archiefdiensten. De prijs is ingesteld door minister van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid, tevens belast met het overheidsinformatiebeleid. In het jongerenloket worden onderwerpen als werken, sparen en lenen op een klantvriendelijke wijze behandeld, geheel toegespitst op jongeren tussen de 14 en 28 jaar. De vormgeving en structuur van het loket is fris, ongecompliceerd en bovenal niet te overdreven op jongeren gericht. De site is toegespitst op de behoefte van de gebruiker, vraaggestuurd en maakt gebruik van korte zinnen in heldere taal.
Vanaf de welkomstpagina van de drukbezochte site van de Belastingdienst (in februari meer dan elf miljoen hits!) worden jongeren direct doorgeleid naar het jongerenloket. Daar kan de bezoeker zelf kenmerken invullen, waardoor hij of zij een informatiepakket op maat krijgt aangeboden. Alle keuzenmogelijkheden zijn voorzien van een goede toelichting en daar waar mogelijk krijgt de jongere een handig rekenprogramma voorgeschoteld. De informatie in het jongerenloket is "veredeld", dat wil zeggen dat de informatie op Internet een meerwaarde heeft ten opzichte van de papieren informatie.
In het jongerenloket kunnen bezoekers natuurlijk ook het Tj-biljet downloaden en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. In 1998 is dat 18.500 maal gebeurd, in 1999 tot op de dag van vandaag, 22 maart al 35.000 maal.
De jury spreekt tenslotte de hoop uit dat de Belastingdienst, twee jaar na de opening van haar jongerenloket, nieuwe innovatieve functionaliteiten zal blijven ontwikkelen om het de jongeren nog makkelijker en nog leuker te maken.
De jury
De jury van de WebWijzer Award is ingesteld in het kader van het project Communicatie Overheid - Burger (COB) door minister R.H.L.M. van Boxtel. Het project COB is onderdeel van het 'Actieprogramma Elektronische Overheid'.
De jury werkt volstrekt onafhankelijk en bestaat uit Michel Marijnen (burgemeester gemeente Roosendaal en voorzitter commissie Informatiebeleid, Beleidsanalyse en Automatisering van de VNG), Matt Poelmans (programmaleider Overheidsloket 2000 en oud-wethouder Oegstgeest), Casper Van Riet (communicatieadviseur Consumentenbond), Frans Weerts (journalist en web-coördinator Binnenlands Bestuur) en juryvoorzitter Peter van der Wel (directeur stichting Electronic-highway Platform Nederland). Eerder ging de WebWijzer Award naar de Eerste Kamer (februari 99) de informatiesystemen PIGA en BISA van de gemeente Amsterdam (januari 99) en Het Limburgs historisch en volkskundig Museum Venlo (december 98).
Meer informatie
Voor meer informatie over het rapport en de jury van de WebWijzer Award kunt u contact opnemen met Peter van der Wel, Voorzitter van de Jury, jury@webwijzer.net
U kunt ook een kijkje nemen op de website van de jury: http://www.jury.webwijzer.net/
Voor meer informatie over het Jongerenloket op Internet van de Belastingdienst kunt u terecht bij C. van den Berg, 070-3428231. Het jongerenloket van de Belastingdienst is te vinden op http://www.belastingdienst.nl/jongeren/.

Deel: ' Jongerenloket Belastingdienst wint de WebWijzer Award '
Lees ook