Gemeente Leiden

Jongerenopvang Enter biedt buitenschoolse opvang voor 12-plussers

Een tweede thuis voor tieners

CULTUUR EN EDUCATIE - Tot voor kort bestond er in Leiden alleen opvang voor kinderen tot en met twaalf. Oudere kinderen van alleenstaande ouders of tweeverdieners konden na schooltijd nergens terecht. Maar daar is verandering in gekomen. Voortaan kunnen tieners tot zestien jaar oud terecht bij jongerengroep Enter.

Maandagmiddag, half vier 's middags. Op de bovenste verdieping van de Lorentzschool is het al een gezellige drukte. Op de achtergrond klinkt zachtjes muziek en de jongens vermaken zich met een potje tafeltennis en Donkey Kong op de Nintendo. 'Maar ze mogen niet te lang spelen', waarschuwt groepsleidster Irma van Rijn voordat ze de keuken induikt om een pot thee te zetten. 'Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt.'
Jongerengroep Enter is bedoeld is voor tieners vanaf groep acht van de basisschool tot en met de derde klas van het voortgezet onderwijs, dus pakweg tussen de elf en zestien jaar oud. Tot voor kort bestond het idee dat er geen animo was voor dergelijke opvang. Recente studies bewezen echter het tegendeel.

Brad Pitt
'Uit onderzoek bleek dat tieners opvang na school juist op prijs stellen', vertelt Roelanda van Dueren van de Centrale Organisatie Kinderopvang Leiden (COKL). 'Het zijn allemaal jongens en meisjes in de puberteit. In deze turbulente levensfase is het belangrijk om te kunnen terugvallen op een vertrouwde plek.'
Voor de opvang zijn enkele lokalen van de Lorentzschool in de Professorenbuurt gehuurd. De kamers zijn met inspraak van de tieners zelf ingericht. In een grote recreatieruimte kunnen de tieners onder meer muziek maken, tafeltennissen of Twister spelen. Even verderop vind je een spelletjesruimte met een grote televisie, een hoekje om een boterham te eten en even bij te komen van school. De meisjes hebben een 'eigen' kamer. In het paarsgele vertrek met posters van Brad Pitt en Ricky Martin ontbreekt een grote collectie opmaakspullen niet. Er is ook een aparte ruimte met een pc en een printer, waar de kinderen rustig hun huiswerk kunnen maken.

Streetdance
Enter opent elke dag om 13.00 uur de deuren, behalve op woensdag. Dan gaat de ruimte twee uur eerder open. De openingstijden hangen samen met de roosters van de scholen waar de kinderen op zitten. 'De opvang is flexibel geregeld', zegt Irma. 'Tijdens proefwerkweken kunnen kinderen in de ochtend al terecht. Maar doorgaans komen de meeste 's middags binnen. Ik zorg dat er altijd iets te eten en te drinken is als de tieners binnenkomen. Wat ze in het middaggedeelte doen, bepalen we in overleg met de ouders. Sommige kinderen zijn zelfstandig genoeg om dat zelf te beslissen, anderen moeten we stimuleren om ook hun huiswerk te maken.'
Tijdens de vakanties is de opvang de gehele dag open en vinden er extra activiteiten plaats. Zo bezocht de groep onlangs het techniekmuseum New Metropolis in Amsterdam. In de toekomst wil Enter nog meer activiteiten in huis zelf aanbieden. Van Rijn: 'We denken er over om lessen streetdance of taebo te geven.'

Veilig
'Soms zijn ouders bezorgd als hun kinderen naar "de grote school" gaan. Maar die zorgen nemen af als ze zien dat de jongeren zich hier thuis voelen', zegt Van Rijn. 'Ze worden hier snel zelfstandig en dat weten ouders te waarderen.' Jongerengroep Enter probeert de kinderen veel verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen. Van Rijn: 'Als er kinderen worden gepest - en dat gebeurt bij jongeren op deze leeftijd nou eenmaal - zijn we streng en proberen we tot een oplossing te komen. Want dat is wel het belangrijkste: kinderen moeten zich hier veilig voelen. Net als thuis.'

Twintig plekken voor tieners
Naast tieneropvang zijn er in Leiden de volgende vormen van opvang: peuterspeelzalen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De gemeente wil dat met name de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang de komende jaren met behulp van extra geld van het rijk met enkele honderden plaatsen groeien. Eind 2002 moeten er 523 opvangplaatsen méér zijn dan in 1997, het jaar waarin de mogelijkheden voor het laatst zijn geïnventariseerd. Jongerengroep Enter is onderdeel van de Basisbende, een centrum voor buitenschoolse opvang van de door de gemeente gesubsidieerde Centrale Organisatie Kinderopvang Leiden (COKL). Het Leidse project is één van de 67 projecten die geld krijgen van het ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport (VWS). In de opvang is plaats voor maximaal twintig jongeren per dag, dertien uit het voortgezet onderwijs en zeven uit groep acht van de basisschool. De kosten van de opvang zijn afhankelijk van het inkomen van de ouder(s). Wilt u tieneropvang voor uw kind, dan kunt u informatie inwinnen bij de COKL (071-5163400).

Het moet niet veel anders zijn dan thuis. Daar probeert tieneropvang Enter voor te zorgen. Terwijl groepsleidster Irma thee zet spelen deze jongens na schooltijd een spelletje op de Nintendo, voordat ze aan hun huiswerk beginnen. Foto: Wim van Noort.

Deel: ' Jongerenopvang Enter in Leiden biedt opvang voor 12-plussers '
Lees ook