Jongerenparticipatie hoog op politieke agenda

In opdracht van de gemeente Zoetermeer heeft de Stichting Alexander onderzoek verricht onder de Zoetermeerse jongeren. Onderzocht is welke de wensen en behoeften zijn van de jongeren en hoe zij meer bij het jongerenbeleid betrokken kunnen worden (jongerenparticipatie). Op 14 maart om 17.00 uur presenteren de Zoetermeerse jongeren die deelgenomen hebben aan het onderzoek, het eindrapport aan wethouder Gemma Smid.

De aanleiding voor het verrichten van het onderzoek was de evaluatie van het jongerenbeleid in maart 1999. Hieruit bleek dat jongerenparticipatie meer aandacht behoeft. De gemeentelijke politiek ziet dit als belangrijk aandachtspunt. De bedoeling is dat de gemeente samen met de jongeren de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport uitwerkt. Hiertoe wordt een interactieve jeugdmonitor ingevoerd. Jongeren(panels) kunnen dan informatie geven over achtergronden van knelpunten die uit onderzoek onder jongeren gevonden zijn. Jongeren vertellen dan wat volgens hen de oorzaak is van de problemen en welke oplossingen zij zien.

In het vervolgtraject zullen de jongeren worden uitgenodigd mee te praten over onder meer de thema's: veiligheid, jong en oud samen in de wijk, aanbod van activiteiten en communicatie met jongeren.

Jongeren die mee willen denken over genoemde thema's, kunnen contact opnemen met Tanja Koning van de gemeente Zoetermeer, tel: 079-3469025.Gemeente Zoetermeer © March 2000

Last update: 13 March 2000 (9:29)

Deel: ' Jongerenparticipatie hoog op politieke agenda Zoetermeer '
Lees ook