Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

09-03-1999

JongerenRaad stuurt nieuwsbrief

De JongerenRaad van Delfzijl stuurt alle jongeren van 12 t/m 18 jaar in de gemeente Delfzijl een nieuwsbrief.

Aanleiding daarvoor is het feit dat de JongerenRaad een jaar geleden is opgericht. Door middel van de brief wil het bestuur de jongeren van de gemeente Delfzijl laten weten wat de JongerenRaad het afgelopen jaar heeft gedaan. De zaken die de JongerenRaad de komende tijd wil aanpakken worden in de brief nader toegelicht.

De JongerenRaad heeft het afgelopen jaar onder andere aan de Openbare Bibliotheek van Delfzijl een bedrag van 9500 gulden beschikbaar gesteld voor de aanschaf van internetcomputers. Deze zullen in april 1999 worden geïnstalleerd en zijn door iedereen te gebruiken.

Verder is er een skate-skeeler groep opgericht. Deze groep onderzoekt de mogelijkheid of er in Delfzijl een skatebaan kan komen. Het voormalig Maring terrein bij de dijk is mogelijk een goede plek. De voorbereiding is nog in volle gang.

Verder wil de JongerenRaad in de herfstvakantie een thema dag organiseren over discriminatie. De precieze invulling van de deze dag is nog niet bekend.

In de nieuwsbrief wordt de jongeren gevraagd een strookje met vragen in te vullen en terug te sturen naar het bestuur.

De vragen gaan over de skatebaan, de themadag en welke zaken de JongerenRaad voor de jongeren moet aanpakken in Delfzijl. Ook is er een vraag of de jongeren lid willen worden van de JongerenRaad.

Het bestuur hoopt door de reacties van de jongeren een beter inzicht te krijgen wat de jongeren willen en of het bestuur op de goede weg is met haar plannen.

De vergaderingen van de JongerenRaad worden elke maand gehouden in de kantine van het gemeentehuis in Delfzijl en beginnen om 17.00 uur. Op de gemeentelijke informatie pagina in de Eemsbode staat de uitnodiging voor de vergadering.

Iedereen is van harte welkom.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt Yossi Schreuder, voorzitter van de JongerenRaad, telefoon 0596 - 616257 en mevrouw S. Schaap, telefoon 0596 - 639323.Zoekwoorden:

Deel: ' JongerenRaad Delfzijl stuurt nieuwsbrief '
Lees ook