Ingezonden persbericht

BUDDY'S ZINGEN OVER VREDE

In het besef dat muziek volkeren verbindt en dat
het toenemend geweld tussen volken gekeerd
MOET worden begint jongenszanggroep DE
BUDDY'S voortaan elk optreden met een lied om vrede.

Alle mensen op de wereld

Aad Klaris schreef de tekst van dit lied en de
BUDDY'S kunnen hun gevoel van machteloosheid erin kwijt door ondanks alles toch te blijven zingen over de hoop op een vreed-
zaam samenleven van de volken naast elkaar.
De vlaggen van Israel en de Palestijnen komen
bij de Buddy's tijdens dit lied naar elkaar, symbool van een hoop die in vervulling MOET gaan!

Volledige tekst van dit lied op de website van de groep

de Buddy`s
www.debuddys.nl
e-mail:buddys@wanadoo.nl

Deel: ' Jongerenzanggroep De Buddy's zingt over vrede '
Lees ook