Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgemeestersbenoeming Waterland

Waterland
Bij koninklijk besluit van 6 september 2001, nr. 01.004255, is met ingang van 15 september 2001 benoemd tot burgemeester van de gemeente Waterland: de heer mr. E.F. Jongmans. De heer Jongmans (50 jaar) is lid van het CDA. Voorheen was de heer Jongmans burgemeester van de gemeente Weerselo. Deze gemeente is per 1 januari 2001 heringedeeld, waarna de heer Jongmans vanaf 1 april 2001 benoemd is als waarnemend burgemeester van de gemeente Haaren. De heer Jongmans volgt als burgemeester mevrouw mr. A.M. Bleeker (CDA) op aan wie eervol ontslag is verleend.

Deel: ' Jongmans (50) benoemt tot burgemeester Waterland '
Lees ook