* PERSBERICHT


* Joodse oorlogstegoeden: het morele boek gaat nooit dicht

"In de onderhandelingen met de rijksoverheid, de banken en de Amsterdamse effectenbeurs moet het financiële boek nu worden gesloten. Het morele boek gaat daarentegen nooit dicht." Dat zei Henri Markens tijdens de winter-vergadering van de Centrale Commissie (Algemeen bestuur) van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, naar aanleiding van de actuele aangelegenheid van de Joodse oorlogstegoeden. Markens is voorzitter van het NIK en huidig voorzitter van het Centraal Joods Overleg dat namens de Joodse gemeenschap de onderhandelingen met betrekking tot Roof & Restitutie voert.

"Wanneer er geen aanvaardbaar voorstel komt van de regering en van andere partijen waarmee wij onderhandelen, dan blijft ook dat financiële boek open," aldus Henri Markens.

De vergadering vond plaats daags nadat de commissie Van Kemenade haar rapport had gepubliceerd met daarin de aanbeveling aan de regering een bedrag van 250 miljoen gulden aan de Joodse gemeenschap ter beschikking te stellen. De heer Markens noemde het bedrag ‘een slag in de lucht. Hetgeen wordt onderstreept door het feit dat het eerst 150 miljoen gulden zou zijn en in de laatste week voor het afsluiten van het rapport kwam daar nog eens 100 miljoen bij."

De CC-leden hadden de samenvatting en conclusies uit het honderden pagina’s tellende rapport Van Kemenade ontvangen, evenals een dergelijk stuk met betrekking tot de overeenkomst ter waarde van vijftig miljoen gulden die het CJO met het Verbond van Verzekeraars heeft gesloten.

In de Centrale Commissie kwam vervolgens een motie aan de orde waarin werd benadrukt dat bij de verdeling van gelden met betrekking tot roof & restitutie, naast uitkeringen aan individuen, ook geld moet gaan naar de gemeenschap, ter instandhouding van de Joodse infrastructuur. Hoewel de motie niet in stemming werd gebracht, bleek desondanks dat de Centrale Commissie zich in deze gedachte duidelijk kon vinden.

Meer informatie:

NIK: tel 020-644 9968

Centraal Joods Overleg: tel. 070-364 6862Zoekwoorden:

Deel: ' Joodse oorlogstegoeden het morele boek gaat nooit dicht '
Lees ook