Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Dr. Joop Roebroek voorzitter KUB-raad

De KUB-Raad heeft in zijn vergadering van heden (25 maart) dr. Joop Roebroek benoemd tot zijn voorzitter. De KUB-Raad is (sinds 1 januari 1999) het centrale medezeggenschapsorgaan van de Katholieke Universiteit Brabant waarin personeel en studenten van de universiteit vertegenwoordigd zijn. Deze Raad heeft advies- en instemmingsbevoegdheden ten aanzien van strategisch beleid, organisatie en begroting van de universiteit.

De (eerste) voorzitter van deze nieuwe KUB-Raad is als universitair docent verbonden aan de KUB. Hij is deeltijds werkzaam bij het departement Beleids- en Organisatiewetenschappen van de faculteit der Sociale Wetenschappen. Verder is Roebroek werkzaam als senior consultant bij Vertige, bureau voor Organisatieadvies, managementadvies, coaching en training te Amersfoort.

Joop Roebroek (1951) studeerde politieke wetenschappen aan de KU Nijmegen waar hij in 1977 cum laude afstudeerde. Hij werkte vervolgens aan diezelfde universiteit en aansluitend aan de KUB in Tilburg als wetenschappelijk onderzoeker op de terreinen verzorgingsstaat, sociale zekerheid en meer recentelijk lokale sociale politiek ('onderzoek naar de effectiviteit van arbeidsmarktbeleid en armoede-onderzoek in de gemeente Tilburg').
In 1993 promoveerde hij aan de KUB tot doctor in de sociale wetenschappen op het proefschrift 'The imprisoned state; the paradoxical relationshiop between state and society'.

Dr. J. Roebroek was al eerder in bestuurlijke zin betrokken bij de KUB. Hij was namelijk lid van de (vroegere) Universiteitsraad en had ook zitting in het Presidium van deze Raad. Daarnaast was hij voorzitter van de Redactieraad van Univers, het weekblad van de KUB. Roebroek, die woonachtig is in Tilburg, is ook voorzitter van de Stichting Popcluster 013.

Deel: ' Joop Roebroek voorzitter KUB-raad '
Lees ook