Ministerie EZ persbericht


EVALUATIE ACCOUNTANTSWETGEVING VAN STARTDatum: 21-12-1999

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft aan Bureau Berenschot gevraagd een onderzoek te verrichten ten behoeve van de evaluatie van de accountantswetgeving. Bureau Berenschot werkt voor dit onderzoek samen met het advocatenkantoor Caron & Stevens/Baker & McKenzie. Volgens de wet is de minister verplicht om in 2000 een verslag over het functioneren van de accountantswetgeving naar het parlement te sturen.

Het accountantsberoep is volop in beweging. Minister Jorritsma heeft daarom gekozen voor een evaluatie die breed van opzet is. De parlementaire discussie rondom de totstandkoming van de huidige wetgeving in 1993 geeft een reeks van onderwerpen aan waar de evaluatie betrekking op zal hebben. Daarnaast bevat het kabinetsstandpunt bij het rapport van de MDW-werkgroep Accountancy uit 1997 een aantal onderwerpen die bij de evaluatie betrokken zullen worden. Ook hebben de beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA verschillende onderwerpen aangedragen die in de evaluatie zullen worden meegenomen. Op verzoek van de Tweede Kamer is tenslotte ook een vergelijking met de reglementering van het beroep in het buitenland toegevoegd.

Dit heeft geleid tot de volgende onderwerpen: de wettelijke taakopvatting en -uitoefening van NIVRA en NOvAA, het functioneren van de examenbureaus en het curatorium, de organisatie en feitelijke werking van tuchtrechtspraak, de verwachtingen en ervaringen van afnemers van diensten van accountants, de praktijk van de beroepsuitoefening en de organisatie van het accountantsberoep in het buitenland.

Het onderzoek wordt begeleid door een commissie waarin naast vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken, Justitie en Financiën, tevens een viertal door NIVRA en NOvAA voorgedragen accountants deelnemen. Na afronding van het onderzoek in mei 2000 zal een consultatieronde met branche- en beroepsorganisaties worden gehouden. Op basis hiervan zal Minister Jorritsma medio 2000 een brief met bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de Tweede Kamer zenden.Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

Deel: ' Jorritsma Evaluatie accountantswetgeving van start '
Lees ook