PROJECTBUREAU DUURZAME ENERGIE

Jorritsma introduceert duurzame energie in het onderwijs

Minister Jorritsma introduceert duurzame energie in het onderwijs

Op een bijzondere manier heeft Scholengemeenschap Zandvliet te Den Haag vandaag kennis kunnen maken met duurzame energie. Niemand minder dan hun buurvrouw minister Jorritsma van Economische Zaken vereerde de leerlingen van gymnasium-2 tijdens hun les Techniek met een bezoek. De minister kwam niet zonder doel, want ze overhandigde het splinternieuwe 'Lespakket Duurzame Energie' dat ontwikkeld is door het Projectbureau Duurzame Energie. Het lespakket is bedoeld voor het voortgezet onderwijs.

Minister Jorritsma, verantwoordelijk voor het energiebeleid in Nederland, had weinig woorden nodig om tot de kern van haar boodschap te komen. Een lespakket waarin de duurzame energie-opties zoals zonne-energie, windenergie en biomassa worden behandeld, is een goede stap naar een duurzame samenleving en toekomst. Door fossiele bronnen langzamerhand te vervangen door duurzame bronnen, gaan we het broeikaseffect tegen en worden we economisch onafhankelijk van landen die fossiele brandstoffen leveren. Duurzame energie moet vanzelfsprekend worden! Het is daarom van het grootste belang, dat de jeugd van jongs af aan gewend raakt aan het fenomeen duurzame energie. Daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen.

Lespakket
Het lespakket bevat schriftelijke informatie en bouwpakketten waar de groep direct mee aan de slag kan. Wat windenergie is, ondervinden de leerlingen door het bouwen van het Tegen de Wind In Karretje. De TWIK is zodanig ontworpen dat het tegen de wind in rijdt. Zonne-energie komt aan de orde bij de zonnebarbecue en met behulp van biomassa (hennephout) zetten de leerlingen een kopje thee. Het pakket bevat tevens een internetopdracht en ook is het de bedoeling dat de groep een gemeenteraad samenstelt waarin vraagstukken over duurzame energie aan de orde komen.

Initiatiefnemer
Het Lespakket Duurzame Energie is een initiatief van het Projectbureau Duurzame Energie (PDE). Doel van het PDE is het bevorderen van de bekendheid en het gebruik van duurzame energie. Het PDE wil hiermee een bijdrage leveren aan de overheidsdoelstelling om in 2020 tien procent van het totale energiegebruik duurzaam op te wekken. Dit betekent: energie uit zon, wind, water, warmtepompen en biomassa. Het PDE streeft ernaar dat scholen in hun lessen aandacht gaan besteden aan duurzame energie.

Informatiecentrum Duurzame Energie
Wie geïnteresseerd in het lespakket kan contact opnemen met het Informatiecentrum Duurzame Energie, onderdeel van het PDE, telefoon 0900-9892 (22cpm). Men kan hier tevens terecht met vragen over zonne-energie, windenergie, biomassa, waterkracht, warmtepompen, energie-opslag en aardwarmte.
Informatie treft u ook aan op www.duurzame-energie.nl.

Het lespakket is medegefinancierd door de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) en de Rabobank. Een werkgroep, samengesteld uit ontwikkelaars van leermiddelen, docenten Techniek, studenten van de Hogeschool Rotterdam, deskundigen van Novem en het Projectbureau, heeft het materiaal ontwikkeld.

......................................................................

....

Meer informatie
Voor meer informatie over deze en andere activiteiten van het Projectbureau Duurzame Energie kunt u contact opnemen met Léonie Wolters, telefoon (026) 3779702 of 06 50608301. Voor een foto kunt u terecht bij het Projectbureau of bij WFA (070-3460660)

19 jan 00 14:36

Deel: ' Jorritsma introduceert duurzame energie in het onderwijs '
Lees ook