TuinbouwNet


"Minister Jorritsma negeert tuinbouw bij behandeling Gaswet"

De minister van Economische Zaken negeert de glastuinbouw bij de behandeling van de Gaswet, vindt J. van der Veen, voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT). Hij zei dit dinsdagavond op een bijeenkomst van de WLTO in Aalsmeer.

De minister wil de gasmarkt versneld laten liberaliseren. Deze plannen staan echter haaks op de belangen van de glastuinbouw. En dat terwijl de tuinders nota bene 60% uitmaken van de zogenaamde `tussengroep', de groep die volgens de minister grote voordelen van de vrije gasmarkt zouden ondervinden. Het verzoek van de tuinbouwsector om extra tijd is daarmee van tafel geveegd. Die tijd is nodig om aanpassingen en investeringen op de bedrijven door te voeren om de nadelen van de liberalisatie op te kunnen vangen.

"Het Kabinet toont nog onvoldoende aanstalten om de Gaswet aan te passen. Aanpassingen zijn absoluut noodzakelijk, want de Gaswet heeft een desastreuze invloed op warmte/kracht installaties (wkk) en op duurzaam energiegebruik. Als wkk en restwaarde onrendabel worden zijn de energieconvenanten die de sector met de overheid heeft afgesloten niet houdbaar", zo hield Van der Veen de WLTO-ers voor. "De ministers moeten gaan bewegen en onderhandelingsruimte scheppen."

Ook over de nieuwe Elektriciteitswet is de voorzitter van het productschap niet te spreken. De DTE (de toezichthouder op de elektriciteitswet) heeft op advies van de netbeheerders nieuwe tarieven en tariefstructuren vastgesteld. Het PT bekijkt of beroep aangetekend moet worden tegen de voorstellen die de WKK negatief raken.

Los van de Gas- en Elektriciteitswet dreigt sowieso een flinke verhoging van de gasprijs voor de tuinbouw in het komende jaar. De laatste tijd zijn de prijzen voor ruwe olie sterk gestegen. En door de koppeling van de gasprijs met de olieprijs is het niet uitgesloten dat de tuinbouw voor het gas volgend voorjaar een kwartje tot dertig cent per kuub moet gaan betalen. Op dit moment bedraagt de gasprijs 23 cent (exclusief belasting en btw).

Deel: ' "Jorritsma negeert tuinbouw bij behandeling Gaswet" '
Lees ook