Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 015 Datum: 02-02-1999

EZ/ MINISTER JORRITSMA ONDERTEKENT EERSTE FILMVERKLARING VOOR FILM HERMAN VAN VEEN

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft de eerste filmverklaring voor de film 'Nachtvlinder' van Herman van Veen getekend in het kader van de fiscale regeling van de 'willekeurige afschrijving film'. Deze film is geschreven en wordt geregisseerd door Herman van Veen; producent is Ron van Eeden. De filmverklaring is vandaag door een vertegenwoordiger van de minister in Hilversum uitgereikt.

Met deze fiscale maatregel kunnen de voortbrengingskosten van een bioscoopfilm, die tijdens de productiefase van een filmproject worden gemaakt, willekeurig - bijvoorbeeld in het eerste jaar - ten laste van het ondernemingsresultaat worden gebracht. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken zal het EZ-agentschap Senter filmverklaringen afgeven, waarvan de eerste nu door Minister Jorritsma is ondertekend.

Om de commerciele Nederlandse filmindustrie te bevorderen is inmiddels ook FINE B.V. opgericht die als intermediair zal gaan optreden tussen producenten en private investeerders. Bovendien zal FINE B.V. zelf risicodragend investeren in filmproducties. Het Ministerie van Economische Zaken heeft voor de uitvoering van deze taken f 15 mln beschikbaar gesteld. (FINE B.V. is gevestigd in Amsterdam: tel 020 -
530.4700)

( Fotomateriaal van de bijeenkomst is beschikbaar bij fotopersbureau Hollandse Hoogte: tel 020 - 627.6119)

Zoekwoorden:

Deel: ' Jorritsma ondertekent filmverklaring film Herman van Veen '
Lees ook