Gemeente Amsterdam


---

Jos Brink ontvangt gemeentelijke onderscheiding

Op zondag 2 juni heeft Hannah Belliot, wethouder Cultuur, de Frans Banninck Cocq Penning uitgereikt aan Jos Brink. Dit gebeurde tijdens de viering van zijn 40-jarig toneeljubileum, na de voorstelling van de musical 'Sonneveld' in Koninklijk Theater Carré. Jos Brink heeft zich op verschillende manieren voor Amsterdam ingezet. Twintig jaar lang was hij voorzitter van de musicalwerkgroep STAR. Dit amateurgezelschap vond zijn basis in Amsterdam-Noord, waar veel jongeren door middel van theater maken een zinvolle vrijetijdsbesteding kregen. Twintig jaar lang probeerde Jos Brink en de zijnen deze jongeren op de rails te houden. Na verloop van tijd werd STAR een gezelschap met leden uit heel Amsterdam. Een ander belangrijk aspect is de inzet van Jos Brink voor de Katholieke Basisgemeente De Duif aan de Prinsengracht. Door zijn inzet kreeg De Duif naamsbekendheid en worden de diensten druk bezocht. Van een noodlijdende kerk wist hij een immer groeiende geloofsgemeenschap te maken. De kroon op het werk is de restauratie die eind maart jl. werd afgerond. Jos Brink treedt ook zelf als pastor op. Bovendien zet Jos Brink zich in zijn spaarzame vrije tijd ook in voor HIV-geïnfecteerden en aidspatiënten in Amsterdam. Regelmatig begeleidt hij deze mensen in hun laatste levensfase.
Naast deze activiteiten publiceerde hij ook talloze verhalen over Amsterdam in diverse boeken en bundels en is hij lid van het Comité voor Kroonlantaarns en Vrienden van de Binnenstad.

De Frans Banninck Cocq Penning wordt uitgereikt aan diegenen die zich gedurende een periode van circa tien jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het gaat om personen die een betaalde baan hebben en uit hoofde van hun functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben.

Amsterdam, 3 juni 2002 Cynthia Hendriks

^


-

© gemeente Amsterdam - 3-06-2002

Deel: ' Jos Brink ontvangt gemeentelijke onderscheiding '
Lees ook