Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Directeur Haagse Vestiging benoemd tot hoogleraar bestuurskunde

Persbericht 29 (7-maart-2000)

Dr. Jouke de Vries (1960), wetenschappelijk directeur van de Haagse vestiging van de Universiteit Leiden, is onlangs benoemd tot hoogleraar Bestuurskunde. De Vries studeerde Politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een studie naar de relatie tussen de grondpolitiek en de val van drie centrum-linkse kabinetten. Hij toonde aan dat het kabinet-Den Uyl in 1977 viel over een strijdpunt dat beleidsinhoudelijk niet zoveel meer voorstelde. Men deed het voorkomen alsof het kabinet viel over de grondpolitiek, maar in werkelijkheid viel het vanwege andere redenen. Om de kabinetscrisis te legitimeren werd het conflict over de grondpolitiek opgeklopt, waarbij men sterk ideologisch taalgebruik bezigde. Achter de schermen was er echter al een compromis over dit onderwerp bereikt.

De laatste jaren publiceert De Vries regelmatig in nationale en internationale tijdschriften over vraagstukken van politiek-bestuurlijk management. Zijn aandacht gaat daarbij uit naar besluitvormingsprocessen rond privatisering, verzelfstandiging en marktwerking. Op dit moment werkt hij aan een analyse van het eerste paarse kabinet op basis van interviews met de ministers uit het kabinet.

De Vries is tevens actief als adviseur van diverse ministeries zoals de ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat, en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, waarbij hij onderzoek verricht en onderwijs geeft.

Sinds 1 juni 1999 is De Vries wetenschappelijk directeur van de Haagse vestiging van de Universiteit Leiden. De Haagse vestiging kent een succesvolle avondopleiding Nederlands recht en ontwikkelt onderwijsprogramma's op het terrein van internationaal recht, European Integration Studies, politicologie en bestuurskunde. In deze programma's wordt gebruik gemaakt van de politieke en juridische expertise die in Den Haag ruim voorhanden is. Voor een algemeen publiek van geïnteresseerden worden er regelmatig lezingen en debatten georganiseerd. Ouderen kunnen er terecht voor cursussen op academisch niveau, er is een mentorproject voor allochtone scholieren en middelbare scholieren kunnen zich aanmelden bij de Internet community Haagz!

Onder De Vries' leiding ging dit najaar onder meer de drukbezochte serie winteravondlezingen 'Wetenschap op ut plèn' van start, waarbij Leidse hoogleraren op aansprekende wijze vertellen over hun vak. Ook nam De Vries het initiatief tot de ideeënfabriek. Instellingen die creatieve denkers willen inschakelen bij het oplossen van grote maatschappelijke problemen, kunnen een beroep doen op de denkkracht van de hoogleraren van de Universiteit Leiden. Tijdens de sessies in de Haagse vestiging denken zij na over creatieve oplossingen. Zo werd er onlangs er op verzoek van de gemeente Den Haag een sessie gewijd aan het lerarentekort op de Haagse scholen voor voortgezet onderwijs.

Meer informatie: Haagse vestiging
Kortenaerkade 12 telefoon 070 426 04 24
e-mail: info@campusdenhaag.nl
web: www.campusdenhaag.nl

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, Internationalisering, Communicatie en Studenten; Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 06 maart 2000, 17:05 uur

Deel: ' Jouke de Vries hoogleraar bestuurskunde in Leiden '
Lees ook