Journalisten ondertekenen manifest Verantwoordelijke Journalistiek


Start Week van de Vooruitgang. Focus op journalistiek en kinderen

TILBURG, 20170908 -- Journalisten zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het wereldbeeld van hun lezers, kijkers en luisteraars. Dat wereldbeeld is doorgaans te somber en die somberheid is op veel terreinen onterecht. Een journalistiek manifest roept journalisten op meer te berichten over de structurele vooruitgang die op veel terreinen wordt geboekt. De eerste 40 handtekeningen zijn inmiddels gezet, waaronder die van bekende journalisten als Charles Groenhuijsen, Felix Meurders, Wilma van der Maten en Aart Zeeman. Het ‘Manifest voor een Verantwoordelijke Journalistiek’ zal centraal staan tijdens de ‘Week van de Vooruitgang’ van 11 tot 17 september.

Deze week is een initiatief van de organisatie World’s Best News, opgericht om Nederlanders te inspireren met vooruitgang. Uit het manifest: ‘Te veel Nederlanders haken af van het nieuws en hebben een te somber beeld van de werkelijkheid. Wij, journalisten en mediaprofessionals, nemen daarvoor verantwoordelijkheid. We willen ons inzetten voor een journalistiek met meer maatschappelijke en historische context, met meer aandacht voor structurele ontwikkelingen en met meer oog voor de oplossingen van de problemen die wij aankaarten.’

Tijdens de Week van Vooruitgang zal World’s Best News ook aandacht vragen voor de snelle verbetering van kinderen in achterstandsposities. Online, via opiniestukken en tijdens bezoeken aan redacties wijst World’s Best News er komende week op dat kindersterfte fors afneemt, evenals kinderarbeid en kindhuwelijken. Wereldwijd zit nu 91 procent van alle kinderen op school, in Afrika is dat percentage inmiddels boven de 80 procent.


Deel: ' Journalisten ondertekenen manifest Verantwoordelijke Journalistiek '
Lees ook