Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en VisserijMededeling van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Titel: Joustra op 1 januari voorzitter van de Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Datum: 27 augustus 2001-->


Joustra op 1 januari voorzitter van de Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

27 augustus 2001 - De heer mr. T.H.J. Joustra, secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij, zal door minister Vermeend en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met ingang van 1 januari 2002 worden benoemd
tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het nieuwe Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

De Tweede Kamer heeft in juni van dit jaar ingestemd met het kabinetsvoorstel voor een nieuwe organisatiestructuur voor de sociale zekerheid en de reïntegratie van arbeidsongeschikten en werklozen. Volgens plan zal het UWV na instemming van de Eerste Kamer op 1 januari 2002 van start gaan. In de nieuwe structuur werkt het UWV nauw samen met de Centra voor Werk en Inkomen (CWI).

Het UWV ontstaat uit het samengaan van de uitvoeringsinstellingen Cadans, Gak, GUO, SFB en USZO alsmede het Lisv en bestaat bij de start uit 22.000 werknemers.

De heer Joustra (50) studeerde van 1970 tot 1975 rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na afloop van zijn studie werd hij medewerker van de Directie Juridische Zaken van het toenmalige ministerie van Landbouw en Visserij. In 1984 werd de heer Joustra bij dit ministerie benoemd tot directeur van de Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken. Hij werd tevens plaatsvervangend secretaris-generaal. In 1987 volgde zijn benoeming tot secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij.

De heer Joustra volgt de heer J. Neervens op, die naast zijn functie als voorzitter van de directieraad van het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds, tot 1 januari 2002 fungeert als tijdelijk voorzitter van het verandermanagement UWV.


Deel: ' Joustra voorzitter instituut Werknemersverzekeringen '
Lees ook