Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag, 01 augustus 2001

JPY/USD Knock-In Dual Currency emissie van de Bank Nederlandse Gemeenten onder de Japanse `Secondary Shelf'

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft besloten tot uitgifte van een JPY/USD Knock-In Dual Currency obligatielening ter grootte van JPY 7.300.000.000. Deze obligatielening is geëmitteerd onder de Japanse `Secondary Shelf' registratie.

De lening heeft een looptijd van 1 jaar met een coupon van 3,50% per jaar, die halfjaarlijks (6 februari 2002 en 6 augustus 2002) in JPY zal worden uitbetaald. De lening zal tegen een issue price van 99,980% worden uitgegeven waarbij de storting is gesteld op 7 augustus 2001.

Aflossing zal plaatsvinden op 6 augustus 2002. De aflossing zal geschieden in USD indien de wisselkoers USD/JPY gedurende de periode van 8 augustus 2001 tot en met 25 juni 2002 kleiner is dan 1 USD = 115,16 JPY. Indien de wisselkoers gedurende deze periode niet kleiner is geweest, zal de aflossing plaatsvinden in JPY.

De lening wordt uitgebracht door Nomura International plc.

Voor nadere informatie email: info@bng.nl

Deel: ' JPY/USD Knock-In Dual Currency emissie van de BNG '
Lees ook