Persbericht FNV


Schulden arme landen

De armste landen moeten in het jaar 2000 hun schulden kwijtgescholden krijgen. Daarvoor pleit een samenwerkingsverband, waaraan ook ABVAKABO FNV deelneemt.

Onder de naam 'Jubilee 2000' voeren organisaties als Novib en organisaties in de gezondheidszorg campagne voor schrappen van de schulden, zodat arme landen meer geld aan sociale ontwikkeling kunnen besteden.
31 maart 1999

Deel: ' Jubilee 2000 Schulden arme landen schrappen '
Lees ook