persbericht - honselersdijk, 15 maart 2000

jubilerende mps maakt milieubalans op!

mps (milieu programma sierteelt) stimuleert vanaf 1995 de milieubewuste teelt van snijbloemen, potplanten, boomkwekerijproducten, bloembollen en uitgangsmateriaal. het doel van mps is het terugdringen van de milieubelasting door sierteeltbedrijven. vijf jaar na de oprichting is dit een goed moment om de milieubalans op te maken. de afdeling onderzoek & ontwikkeling van mps heeft daarom een grootschalige analyse uitgevoerd onder 1.050 mps-deelnemers "van het eerste uur".

Het blijkt dat de grootste milieuwinst is geboekt op het thema gewasbeschermingsmiddelen, namelijk bijna 25%. Het 5-jarig bestaan is tevens een goede gelegenheid om vooruit te kijken; de wijziging van de ondertitel in Milieu Programma Sierteelt is hiervan een gevolg.

Onderzoeksgegevens
De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling heeft de verbruikscijfers van 1.050 deelnemers geanalyseerd die vijf jaar aaneengesloten hebben geregistreerd. Opvallend is de daling van gewasbeschermingsmiddelen met bijna 25% ten opzichte van 1995. Zoals verwacht is het energieverbruik in 1999 door de zachte en lichte winter een stuk lager dan in 1998. Verder is het duidelijk dat het energieverbruik per m2 niet toeneemt. In het kader van de intensivering is dit opmerkelijk.
Tabel 1. Het geïndexeerde verbruik t.o.v. 1995 van 1.050 MPS-deelnemers

 1995 1996 1997 1998 1999 Gewasbescherming 100% 79.6% 74.3% 76.4% 76.5% Energie     100% 104.5%93.8% 96.0% 91.4% Stikstof (N)   100% 88.1% 88.3% 83.4% 90.0% Fosfor (P)    100% 79.3% 74.6% 99.7% 78.2% 

Tabel 2. Kwalificaties per jaar van 1.050 MPS-deelnemers

1995 1996 1997 1998 1999 Milieuklasse
A 63.4% 63.8% 74.8% 73.6% 75.0% MilieuklasseB 20.6% 21.7% 14.8% 16.1% 16.5% Milieuklasse
C 15.9% 14.6% 10.5% 10.3% 8.5% Totaal 100% 100% 100% 100% 100%
Kwalificaties over 1999

Hieronder zijn de aantallen gekwalificeerde deelnemers in 1999 weergegeven. De volgende definities zijn gehanteerd:
Gekwalificeerd: alle formulieren (ook Algemene Vragenlijst en
Milieuclusterformulier) ingeleverd, indien nodig bijdrage betaald, in het laatste kwartaal drie periodes geregistreerd.
C-kwalificatie: geen dertien periodes aaneengesloten geregistreerd, of C-kwalificatie op basis van puntentotaal.
"-"-kwalificatie: minder dan drie periodes geregistreerd, incorrecte registratie of geen contract ingeleverd.

Tabel 3. Aantal kwalificaties (incl. MPS-C registratie en "-")

MPS A MPS B MPS C "-" Totaal België 80 51.9% 22 14.3% 43 27.9% 9 5.8% 154 Denemarken 7 18.9% 11 29.7% 14 37.8% 5 13.5% 37 Israël 19 21.1% 8 8.9% 41 45.6% 22 24.4% 90 Kenia/
Tanzania 5 55.6% 3 33.3% 1 11.1% 0 0.0% 9 Nederland 206862.5% 46214.0% 63119.1%148 4.5% 3309 Zambia 0 0.0% 1 14.3% 6 85.7% 0 0.0% 7 Zimbabwe 4 14.8% 1 3.7% 20 74.1% 2 7.4% 27
Tabel 4. Geïndexeerd verbruik van MPS-deelnemers over 1999 per milieuthema

Klasse A Klasse B Klasse C Gewasbescherming 24% 51% 100.0% Energie 57% 94% 100.0% Stikstof (N) 42% 29% 100.0% Fosfor (P) 31% 44% 100.0%

Milieu Programma Sierteelt
In 1994 is MPS gestart als milieuproject van Bloemenveiling Holland. De naam Milieu Project Sierteelt was dan ook snel gekozen. In 1995 werd MPS een landelijke stichting. Nu, 5 jaar later, is MPS uitgegroeid tot een internationale milieustandaard met een breed scala aan activiteiten. Van een project is allang geen sprake meer. Reden temeer om dat woord te vervangen door het woord programma dat beter past bij de veelheid van MPS-activiteiten. De naam en de afkorting MPS blijven dus hetzelfde, alleen de ondertitel verandert.


Deel: ' Jubilerende MPS maakt milieubalans op '
Lees ook