KNMG Nieuws


Jubileum 150 jaar KNMG op feestelijke wijze ingeluid

KNMG-nieuwsbericht van 07/01/1999.

Geen vuurwerk en gebak, maar jubileumspecial en nieuwe huisstijl

Op woensdag 6 januari jl. is in het Utrechtse Domus Medica, het gebouw van de KNMG, op feestelijke wijze het startsein voor de festiviteiten rond het 150 jarig bestaan. Traditiegetrouw sprak de KNMG-voorzitter. prof.dr. J.M. Minderhoud, zijn nieuwjaarsrede uit, waarna Dr. P.J.J.M. van Loon, algemeen directeur van de KNMG, de nieuwe huisstijl KNMG presenteerde. Dat niet alleen de huisstijl van de KNMG vernieuwd is, bleek uit de presentatie van Ben Crul, hoofdredacteur van Medisch Contact. Ook Medisch Contact is inhoudelijk vernieuwd en in een nieuw jasje gestoken.

Het jubileum van de KNMG is aangegrepen om zowel de vorm (huisstijl, Medisch Contact), als de inhoud (federatie, Medisch Contact, klantgerichtheid) te vernieuwen. De bedoeling is om de artsenorganisatie voor te bereiden op de 21-ste eeuw. Het oude logo, het oog van Horus, de Egyptische god van de geneeskunst, is vervangen door een strak vormgegeven esculaap. Hiermee wil de KNMG de herkenbaarheid zowel richting de 27.000 federatie-artsen, als naar de niet-leden en de patiënten vergroten.

In zijn toespraak herinnerde voorzitter prof.dr. J.M. Minderhoud aan de lange weg die is afgelegd om tot de nieuwe federatiestructuur te komen, waarmee op 1 januari van dit jaar van start is gegaan. "In de afgelopen jaren is er veel tijd en aandacht gestoken in het vinden van een optimale structuur van de KNMG en haar leden. Na een toch lange en moeizame discussie is een goede basis gevonden in de huidige federatie. Kenmerk van de federatie is dat de KNMG en beroepsverenigingen belangen onderkennen die met een gezamenlijke benadering optimaal kunnen worden verwezenlijkt en waardoor de samenwerking op velerlei terrein haat meerwaarde kan bewijzen. (Zie voor de volledige tekst van de nieuwjaarsrede elder op deze site)."

Na de woorden van voorzitter was het woord aan dr. P.J.J.M. van Loon, algemeen directeur van de KNMG, die de introductie van de nieuwe huisstijl geheel op eigen wijze ter hand nam. Zoals gezegd is met de nieuwe huisstijl voor herkenbaarheid gekozen. Bovendien, zo stelde de directeur, geeft deze nieuwe huisstijl de moderne koers weer die de KNMG wil varen.

B. Crul, hoofdredacteur van Medisch Contact, kon zich geheel in deze woorden vinden. Ook MC heeft de laatste jaren een modernisering ondergaan, met als hoogtepunt de nieuwe vormgeving. Dat hem net een dagblad voor was gegaan, leidde tot een grapje: "Gisteren Trouw, vandaag Medisch Contact. Beide bladen zijn uit het verzet ontstaan. Dus we voelen een band." Of de vernieuwing met de zelfde golf aan publiciteit gepaard zal gaan is echter nog maar de vraag. Volgens Crul was de vernieuwing noodzakelijk. "Uiteraard stimuleert het jubileumjaar ontzettend om een nieuwe start te maken. Bovendien kregen we signalen dat MC nog onvoldoende werk gelezen. Wij willen als blad graag het cement tussen de artsen onderling zijn. Maar je moet dan wel gelezen worden en daar hoort een moderner en uitnodigend jasje bij." De laatste van de sprekers was mr. J.M.G. Lanphen, voorzitter jubileumcommissie en oud-voorzitter van de KNMG. Aan haar was de eer om, na het voorgaande geweld, het startsein voor het jubileum te geven en de speciale editie van Medisch Contact te presenteren. Met de woorden 'de KNMG gaat feest vieren' blikte ze terug naar de voorbereidingen van het jubileum, die vijf jaar geleden zijn begonnen. Ze noemde de KNMG een cultuurverschijnselen. "En hoe ouder een cultuurverschijnsel wordt, kijk maar naar kunst en architectuur, hoe meer waarde je er aan hecht en hoe meer je iets gaat waarderen." Tot slot van haar korte spreekbeurt, noemde ze de activiteiten op die in het jubileum plaats zullen vinden, zoals zeven regionale symposia, de uitgifte van enkele geschiedkundige naslagwerken, een serie televisie-uitzendingen, waarbij de KNMG nauw betrokken zal zijn, en het 'geschenk aan de samenleving'. Bij dit laatste stond ze enige momenten stil. "Het geschenk bestaat een drietal deelprojecten, te weten 'de dokter voor de klas', 'een internetsite voor jongeren' en 'een hoogleraar arts-patiënt relatie'. Daarmee willen we als KNMG laten zien dat we als organisatie, al zijn we dan 150 jaar oud, middenin de maatschappij staan."

© copyright KNMG 1998

Deel: ' Jubileum 150 jaar KNMG op feestelijke wijze ingeluid '
Lees ook