PERSBERICHT

////// 25 JAAR CAMERATA TRAJECTINA ////////////////////////////////////////

In 1999 viert Camerata Trajectina haar zilveren jubileum.

OPRICHTING
Het ensemble werd in 1974 opgericht door de toenmalige studenten Jan Nuchelmans en Jos van Veldhoven, nu artistiek leiders van Holland Festival Oude Muziek Utrecht en de Nederlandse Bachvereniging. Enkele maanden later trad Louis Peter Grijp toe, de huidige artistiek leider van Camerata Trajectina.

LEDEN
Sedertdien ontwikkelde het studentengezelschap zich tot een professioneel ensemble, met als consequent specialisme het Nederlandse lied van de 16e en 17e eeuw. De huidige vaste leden zijn Suze van Grootel (sopraan), Nico van der Meel (tenor), Saskia Coolen (blokfluit), Erik Beijer (gamba) en Louis Peter Grijp (luit en cither).

PROJECTEN
Camerata Trajectina onderscheidde zich door verrassende projecten op het snijvlak van muziek en cultuurgeschiedenis, zoals Muziek uit de Tachtigjarige Oorlog (1979), de Hoer van Babylon (1983), de Dodendans (1989), het Tesselschade Festijn (1994), de Souterliedekens (1993), Menno Simons (1995), de Muzikale Wereld van Jan Steen (1996) en muzikale dichtersportretten van Hooft (1981), Vondel (1987), Bredero (1985), Huygens (1987) en Coornhert (1990).
Camerata Trajectina luisterde de Nationale Herdenkingen op van de Unie van Utrecht (1979), Willem van Oranje (1984), Constantijn Huygens (1987), Coornhert (1990) en de Vrede van Munster (1998).

ONDERZOEK
Voor de projecten wordt de wetenschappelijke grondslag gelegd op het Meertens Instituut (Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen) waar het Nederlands Volksliedarchief en de Nederlandse Liederenbank zijn gevestigd. Grijp is daaraan verbonden als onderzoeker.

OPTREDENS, CD's
Camerata Trajectina droeg de Nederlandse muziek tot ver over de grenzen uit: in de Verenigde Staten, Canada, Bulgarije, Zweden, Denemarken, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Engeland, Mallorca, enz. Na zes LP's nam het ensemble elf CD's op, vnl. voor het label Globe (zie bijlage).
Voor de nabije toekomst zijn tournees naar Mexico en Canada gepland en projecten over Heiligenliederen, de Haarlemse schilder Jan Miense Molenaer en de Friese dichter Gysbert Japix.

JUBILEUMCONCERT
Het jubileumconcert heeft plaats op woensdag 1 september 1999 in het Holland Festival Oude Muziek Utrecht, Geertekerk, 17.30 uur. Het programma is gewijd aan het Maastrichts Liedboek. De bezetting is voor de gelegenheid verdubbeld. Hoogtepunt is het achtstemmige "Ghequetst ben ic van binnen" van Ludovicus Episcopius, waarvoor de twee verloren geraakte bovenstemmen moesten worden gereconstrueerd. Het concert wordt opgenomen door de Wereldomroep.

JUBILEUM-CD
In september brengt Globe een jubileum-CD uit gewijd aan het Maastrichts Liedboek van 1554.

INLICHTINGEN:
Over Camerata Trajectina
Louis Peter Grijp (artistiek leider): 020-4628536 of 0343-533118; Erik Beijer (zakelijk leider), 030-2436029; Suze van Grootel (sopraan), 0348 475731; Nico van der Meel (tenor), 071-5126766; Saskia Coolen (blokfluitiste), 030-2436029

Over het jubileumconcert Over de jubileum- en andere CD's
Organisatie Oude Muziek: Globe:
030-2362236 0251-655584

//////// BIJLAGE: CD's van Camerata Trajectina ///////////////////////////////

Muziek uit de Gouden Eeuw: Constantijn Huygens en Gerbrand Adriaensz Bredero (1992). Globe GLO 6013.

Pacxken van Minnen. Middeleeuwse muziek uit de Nederlanden (1992). Globe GLO 6016.

Souterliedekens/ Clemens non Papa and Gherardus Mes. 16th century secular songs and psalm settings from the Netherlands (1994). Globe GLO 6020.

Jacob van Eyck & Dutch Songs of the Golden Age (1994). Philips Classics 442 624-2.

Muziek uit de Muiderkring. Liederen van en voor Maria Tesselschade (1994). Globe GLO 6026.

Bavianen en Slijkgeuzen. Liederen van Remonstranten en Contra-Remonstranten (1995). Globe GLO 6031.

Cantiones natalitiae. Kerstliederen uit de tijd van Rubens (1995). Globe GLO 6033.

Genade ende Vrede/ Grace and Peace
Doopsgezinde liederen uit de 16e en 17e eeuw/ Music of the Mennonites (1996). Dubbel-CD, Globe 6038.

De muzikale wereld van Jan Steen/ The Musical World of Jan Steen (1996).Globe GLO 6040.

Hollandse Maddrigalen/ Dutch Madrigals (1997). Padbrué, Schuyt, Ban. Globe GLO 6042.

De Vrede van Munster. Politieke muziek uit de 80-jarige Oorlog. Camerata Trajectina en Ensemble Oltremontano. (1998). GLO 6048 .

Binnenkort:
Maastrichts Liedboek 1554 (1999). Jubileum-CD Globe.

Eerder verschenen LP's:
Die tyrannie verdrijven. Politieke muziek uit de Tachtigjarige Oorlog (1979). VNM R 79001.
Oren aan Hooft. Liederen en liedjes van Pieter Corneliszoon Hooft (1981). VNM R 81002.
Willem van Oranje in Geuzenliederen (1984). NKV 8403. Bredero Amsterdammer. Liederen uit het Groot Lied-Boeck van Gerbrand Adriaensz Bredero (1585-1618) (1985). VNM R 86003. De Hoer van Babylon. Liederen van ketters en papen (1987). VNM R 87004. De muzikale wereld van Constantijn Huygens (1987). VNM R 87005.

Deel: ' Jubileumconcert Camerata Trajectina '
Lees ook