Universiteit van Utrecht


15 oktober 1999

Juergen Bohnemeyer wint AVT/ Anéla dissertatieprijs

Vrijdag 15 oktober ontvangt Juergen Bohnemeyer de AVT/Anéla dissertatieprijs. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het vierde Taalgala, aan de Faculteit Letteren van de Universiteit Utrecht. Het Taalgala is een jaarlijks terugkerend evenement van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT), in samenwerking met de twee belangrijkste Nederlandse vakverenigingen op het gebied van taalwetenschap, de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT) en de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (ANéLA). De bedoeling van het Taalgala is om collega-taalkundigen en andere geïnteresseerden te informeren over recent, hoogstaand taalkundig onderzoek.

Vast onderdeel van het Taalgala is de uitreiking van de AVT/Anéla dissertatieprijs voor de beste taalkundige dissertatie van een Nederlandse taalkundige in het afgelopen jaar. De prijs zal vanmiddag worden toegekend aan Juergen Bohnemeyer, gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit Brabant. De jury roemt het werk van Bohnemeyer als volgt:

"Bohnemeyer is behalve een in het veld werkende, beschrijvende linguïst, en theoretisch semanticus ook nog eens een goed onderlegde en ervaren experimenteel psycholinguïst. Deze combinatie van taalkundige expertise heeft een werkelijk verbluffend staaltje van wetenschappelijk onderzoek opgeleverd . Bohnemeyer is in de ogen van de jury echt een nieuw rolmodel waar taalkundig onderzoekers naar kunnen streven : iemand die zich heel verschillende taalkundige methoden en technieken eigen heeft gemaakt, die ze vervolgens toepast op een belangrijk theoretisch thema en de presentatie ervan zo lucide weergeeft dat in principe elke taalkundige zijn werk met vrucht kan lezen."

Behalve Bohnemeyer waren dit jaar ook genomineerd Paul Boersma (Universiteit van Amsterdam) en Louis Boumans (Katholieke Universiteit Nijmegen). De jury bestond uit prof.dr. Alice ter Meulen (voorzitter, Rijksuniversiteit Groningen), dr. Melissa Bowerman (Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek), dr. Bondi Sciarone (Universiteit Delft), dr. Fred Weerman en prof.dr. Wim Zonneveld (beiden Universiteit Utrecht).

LOT publieksprijs
Evenals vorig jaar zal ook de LOT publieksprijs worden uitgereikt. Dat is de prijs voor de beste presentatie van het eigen werk vanmiddag, door de drie genomineerde kandidaten voor de AVT/Anéla dissertatieprijs. Het publiek zal vanmiddag via een stemming beslissen wie van de genomineerden deze prijs mee naar huis kan nemen.

Datum: 15 oktober 1999.

Tijd: 13.30 tot 18.00 uur.

Plaats: Drift 21, Utrecht.

Voorlichter Dominique de Vet,

telefoon (030) 253 6357

Laatst gewijzigd:
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Juergen Bohnemeyer wint AVT/ Anéla dissertatieprijs '
Lees ook