Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Juli-augustusnummer van Tijdschrift voor de Sociale Sector

Hulp aan illegalen

12 juli 2002

Sinds de invoering van de Koppelingswet en de herziene Vreemdelingenwet is het voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale immigranten een stuk moeilijker geworden om in nood een beroep te doen op vormen van hulp en opvang. Dit strenge, restrictieve beleid leidt dan ook regelmatig tot schrijnende toestanden. Plaatselijke kerkelijke, particuliere, maar ook
(semi-)overheidsinstanties proberen te helpen waar dat kan. Dat blijkt uit het onderzoek 'Nieuwe vangnetten in de samenleving', dat de situatie in Den Haag en Leiden in kaart bracht.

Verder in dit nummer:
Een sociale agenda voor de sociale sector
Het is hoog tijd dat de sociale sector een eigen sociale agenda gaat opstellen. De tijd van beleidsgehoorzaamheid is voorbij.

Sociale cohesie als remedie tegen onveiligheid
Begin juni publiceerde het SCP het rapport Zekere banden. De belangrijkste conclusies: het gros van de Nederlanders voelt zich niet onveilig en de sociale cohesie is niet uitgehold. Een storm van kritiek trof het planbureau. Hoe kan dat nou met de recente verkiezingen waarin onveiligheid en kritiek op de multiculturele samenleving de boventoon voerden, net achter de rug? Twee SCP-onderzoekers, Joep de Hart en Cora Maas-deWaal, geven tekst en uitleg.

Meer stad in de wijk
Geen enkele geschiedenis verloopt als een lineair proces van voortschreidend inzicht, ook niet die van 'de wijkaanpak'. Arnold Reijndorp analyseerde de kritiek die er door de jaren op de wijkaanpak is geuit. Daar valt veel van te leren voor het huidige wijkgericht werken.

De dief die mijn hart stal
'Sorry mevrouw, ik weet: is niet goed mevrouw, maar ik niks, niet geld, niet huis, niet familie, niks mevrouw.' Met deze zinnen begon een wonderlijke episode uit het leven van Inge Mans. Zij raakte betrokken bij de wederwaardigheden van asielzoeker Kamal.

Abonnement
Een abonnement op het Tijdschrift voor de Sociale Sector kost 54,00 voor particulieren, 84,00 voor instellingen en 36,00 voor studenten. ISSN 0921-2116.

Laatste update: 12 juli 2002

Deel: ' Juli-augustusnummer van Tijdschrift voor de Sociale Sector '
Lees ook