PRICEWATERHOUSECOOPERS

juridisch bescherming dotcoms absoluut ontoereikend

Dotcoms blijven erg nonchalant omgaan met de bescherming van hun (intellectuele) eigendom, waarschuwt het advocaten en notarissenkantoor Landwell, correspondent law firm van PricewaterhouseCoopers, in een vandaag gepubliceerd onderzoek. Zo blijkt dat dotcoms erg kwetsbaar zijn voor inbreuk op hun rechten uit het buitenland omdat b.v. geen octrooien internationaal zijn beschermd.

Slechts twee procent van de ondenemers die aan het onderzoek hebben meegewerkt, dat is uitgevoerd in de dotcomsector in Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk, gaf aan het afdekken van juridische risicos als aandachtspunt te beschouwen. De meesten houden zich echter niet aan de fundamentele regels voor juridisch risicomanagement en slagen er daardoor niet in het maximum uit hun investeringen te halen. Landwell waarschuwt dat deze bedrijven daarmee hun aantrekkelijkheid voor investeerders in gevaar brengen, terwijl dertig procent van de respondenten verwacht komend jaar extra kapitaal te moeten aantrekken. Veertig procent van deze dotcoms is van plan zich daarvoor te wenden tot participatiemaatschappijen en andere verstrekkers van risicokapitaal, zonder rekening te houden met de situatie op de beurs.

Intellectuele eigendomsrechten, en met name merken, zijn bij vele dotcoms het belangrijkste, zo niet het enige kapitaal waarover ze beschikken. Toch beschermt slechts veertig procent hun intellectuele eigendomsrechten in het buitenland.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de dotcoms erg kwetsbaar zijn voor inbreuk op hun rechten in het buitenland. Hoewel de websites van veel dotcoms regelmatig vanuit het buitenland worden bezocht, heeft slechts dertig procent van hen octrooien in het buitenland, en heeft slechts 42% hun merk- en domeinnamen ook over de grens juridisch beschermd. Maar liefst 52 procent van de dotcoms heeft nagelaten te controleren of de inhoud van hun website niet strijdig is met de wetgeving in de landen waarin ze opereren.

Volgens Kees Stuurman, partner IT en intellectuele eigendom Landwell, zullen in het huidige economische klimaat alleen de beste dotcombedrijven nog financiering van participatiemaatschappijen en vermogende particulieren kunnen aantrekken: Je kunt er zeker van zijn dat deze beleggers de eigendom van activa (inclusief geldigheid van overeenkomsten) en de maatregelen om aansprakelijkheid te beperken grondig zullen onderzoeken. Er zijn nog wel een paar kleine beleggers actief in high-tech, maar die gaan natuurlijk voor de beste deals. Veel van de bedrijven waarmee wij hebben gesproken hebben niets gedaan om hun activa en inkomsten te beschermen. Daardoor schrik je potentiële beleggers af, zelfs als je een businessmodel hebt dat hen aanspreekt.(einde citaat)

Dit onderzoek is het vervolg op een enquête die een half jaar geleden is gehouden om een goed beeld te krijgen van de drijfveren en praktijken van de dotcomsector. Andere belangrijke juridische uitkomsten van het onderzoek zijn:


1. Er zijn nogal wat verschillen van land tot land: 53 procent van de Britse bedrijven heeft maatregelen genomen tegen juridische risicos en inbreuk op rechten in het buitenland. In Frankrijk is dat 43 procent, in Nederland 32 en in Duitsland slechts 26 procent.


2. Slechts een op de zes Nederlandse dotcoms (16 procent) heeft een octrooi in het buitenland geregistreerd, vergeleken met 26 procent in Duitsland, 31 procent in Frankrijk en 45 procent in Groot-Brittannië.


3. Van de onderzochte soorten dotcombedrijven scoorden business-to-businessaanbieders (B2B) over de gehele linie beter dan e-tailers en Internet Service Providers . Zo had slechts 35 procent van de e-tailers en ISP's juridische risicos in het buitenland afgedekt. Bij de B2B-aanbieders lag dat percentage op 53. Dit zou men kunnen verklaren uit het feit dat veel B2B-platforms in de opstartfase risicokapitaal aantrekken en het daarom waarschijnlijker is dat zij een due diligence hebben uitgevoerd.

Kees Stuurman concludeert dat dotcoms het zich simpelweg niet kunnen veroorloven de juridische risicos te negeren. (citaat)Met de huidige economische tegenwind zouden dotcoms er juist alles aan moeten doen om beleggers te overtuigen van hun betrouwbaarheid. Dat is essentieel voor elke sector, maar vooral voor deze sector, waarin het vertrouwen van beleggers toch al een flinke deuk heeft opgelopen. Als Europese dotcoms ooit verder willen komen dan de startersfase, dan zullen ze serieus werk moeten maken van hun juridische basis.(einde citaat)

Deel: ' Juridisch bescherming dotcoms absoluut ontoereikend '
Lees ook