LTO Nederland

Slepend juridisch conflict dreigt na wateroverlast in Zuid-Holland

WLTO wil waterschap aansprakelijk stellen

Dinsdag 2 oktober 2001 - De WLTO onderzoekt of de waterschappen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die agrarische bedrijven vorige week opliepen in Zuid-Holland na overvloedige regenval. Op dit moment wordt geonventariseerd op de bedrijven in het Westland, Midden Zuid-Holland en op de Zuidhollandse Eilanden. Duidelijk is dat schadebedragen in de miljoenen lopen. In het Westland dringt men ook aan op het open stellen van de WTS-regeling.

Volgens Kees Duijvesteijn, kringvoorzitter in het Westland, is duidelijk sprake van maatschappelijke ontwrichting. Dat is één van de criteria voor het in werking stellen van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS). Op het ministerie van Binnenlandse Zaken heerst een andere mening. Een woordvoerder laat weten dat de minister vooralsnog geen gronden ziet om de WTS-regeling open te stellen. De WLTO richt daarnaast zijn pijlen op de waterbeheerders. De waterschappen in het Westland, Midden Zuid-Holland en op Voorne-Putten zouden niet adequaat hebben gereageerd op de overvloedige neerslag. We inventariseren op dit moment wat er feitelijk gebeurd is, zegt algemeen voorzitter Jan de Groot. Op basis van die gegevens, besluiten we of we de waterschappen daadwerkelijk aansprakelijk zullen stellen.

Noodpompen
Met name in het Westland is er veel kritiek op de handelswijze van waterschap Delfland. Noodpompen zouden te laat in werking zijn gesteld en de calamiteitenberging heeft men niet bijtijds vol laten lopen. Jan de Groot: Het waterschap heeft keuzes gemaakt. Woonwijken zijn veilig gesteld door polders te laten overlopen. De problemen worden afgewenteld op de agrarische sector. Voor de consequentie van die keuze stellen we de waterschappen aansprakelijk. Waterschap Delfland laat via een woordvoerster weten in eerste instantie in gesprek te willen met de WLTO. Het waterschap wijst vooralsnog elke aansprakelijkheid van de hand. Uit weerkaarten van het KNMI blijkt dat precies boven Delfland extreem veel water is gevallen: meer dan 60 millimeter in zes uur. Daar kan geen watersysteem tegenop. De juridische dienst van WLTO Advies onderzoekt de mogelijkheden van een aansprakelijkstelling. Jurist Leo van Pelt kan nog niet inschatten of er voldoende juridische gronden zijn om de geleden schade daadwerkelijk op het bordje van de waterbeheerders te leggen. De inventarisatie is daarom heel belangrijk. Als we vinden dat er voldoende bewijs is dat de waterschappen niet juist hebben gehandeld, stellen we hen aansprakelijk. Het is nog de vraag of dat individuele aanklachten zullen zijn of een gezamenlijke claim door de WLTO. Wanneer het niet tot een schikking komt, dreigt een slepende juridische procedure. Van Pelt: Het hoeft niet tot een proces te komen maar als de waterschappen hun schuld niet erkennen, is dat een volgende stap. We zullen dan veel getuigen deskundigen moeten oproepen. Dat is een kwestie van de lange adem.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: westweek@wlto.nl

(Auteur: Redactie Westweek)

Deel: ' Juridisch conflict dreigt na wateroverlast Zuid-Holland '
Lees ook