Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G

Brussel, 20 maart 2003

Oorlog in Irak: juridische argumenten kunnen geen politieke discussie vervangen


Voorbije nacht zijn de VS en het Verenigd Koninkrijk begonnen met de oorlog tegen Irak. De Groenen veroordelen deze daad. Deze oorlog is illegaal en niet-legitiem. Er is geen resolutie en geen VN-instrument dat een oorlog rechtvaardigt. De VS plaatst zich hiermee buiten de VN en de logica van het internationaal recht. Dit is voor ons ontoelaatbaar.

De Belgische regering heeft zich de voorbije weken en maanden duidelijk gepositioneerd in dit debat, en met name op twee punten. Ten eerste heeft België duidelijk gemaakt op geen enkele wijze te willen meewerken aan deze oorlog. Ten tweede heeft België steeds gesteld het VN-kader te willen versterken. De Groenen willen dat België consequent in deze richting verder werkt.

De Groenen blijven erbij dat België de gepaste maatregelen moet nemen om duidelijk te maken aan de VS dat deze oorlog niet kan. Daarom blijven wij erbij dat er geen militaire transporten meer mogen plaatsvinden over het Belgisch grondgebied. Wij staan hiermee niet alleen. Eerder afgelegde verklaringen van partij- en regeringsleden van SP.A, PS en MR bevestigden onze mening. We verschillen van mening met eerste minister Guy Verhofstadt, die de transporten wel wil laten doorgaan. Wij blijven erbij dat geldende verdragen niet zomaar kunnen worden ingeroepen om politieke uitspraken te vermijden. Dit is geen juridische discussie, maar een politieke.

De meerderheid van de bevolking deelt dit standpunt en wil geen oorlog.

AGALEV en ECOLO vragen aan de Belgische regering om bij de Franse en Duitse regering aan te dringen op een zeer sterk Europees alternatief vredessignaal. Agalev betoogt deze middag mee aan

Jos GEYSELS, politiek secretaris Agalev
Philippe DEFEYT, Secrétariat Fédéral ECOLO
Joos WAUTERS, volksvertegenwoordiger Agalev
Muriël GERKENS, Fractievoorzitster AGALEV-ECOLO Kamer
---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht
tel (02)290 91 46 fax (02)290 91 47
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Juridische argumenten oorlog vervangen geen politieke discussie '
Lees ook