Juridische aspecten van de definitieve overgang naar de euro

Français

Persbericht

Ministerraad 3 maart 2000

De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State (*) - drie voorontwerpen van wet goed m.b.t. de juridische aspecten van de definitieve overgang naar de euro op 1 januari 2002 (**).

De eerste twee voorontwerpen hebben betrekking op de invoering van de euro in de Belgische wetgeving (***). Ze hebben tot doel de omzetting naar euro te
regelen van bedragen die nu in Belgische frank zijn uitgedrukt.

De voorontwerpen bevatten regels voor de aanpassing van de huidige zogenaamde "transparante" bedragen na hun omzetting in euro.

Voorbeeld:

1000 frank = 24,7894 euro. Na afronding overeenkomstig de Europese regelgeving wordt dit 24,79 euro. Het zal voortaan mogelijk zijn om dit bedrag aan te
passen tot een "transparant" bedrag van 25 euro.

De aanpassing aan de euro van wetten die bedragen in Belgische frank vermelden zal bij Koninklijk Besluit plaatsvinden. Dit kan slechts gebeuren binnen
strikte grenzen.

Het derde voorontwerp van wet maakt het mogelijk om tijdens de overgangsperiode de bedragen die in frank zijn uitgedrukt in computerprogramma's te decimaliseren of om de computerprogramma's die in frank zijn opgesteld op voorhand in euro om te zetten. Kleine afwijkingen in de berekeningsresultaten als gevolg van deze veranderingen kunnen volgens het voorontwerp geen aanleiding geven tot schulden of vorderingen.

Dit laatste voorontwerp van wet schept ook de juridische mogelijkheid om prijsaanduidingen op metrologische toestellen (benzinepompen, weegtoestellen,
taximeters,...) reeds vanaf midden 2001 in euro uit te drukken.

Zowel de Inspectie van Financiën als de Minister van Begroting brachten een positief advies uit.VOOR MEER INFORMATIE

Kabinet van de Minister van Financiën Wetstraat 12 - 1000 Brussel Persverantwoordelijke: De Heer Pierre-Yves Jéholet (F) Tel. 02/233.80.75
De Heer Tom Delforge (N) Tel. 02/233.80.17 - Fax. 02/233.76.99(*) Zie persbericht 9 van 23/12/1999.
(**) uitgewerkt door Admi-euro, een centrale werkgroep van het Commissariaat-generaal voor de euro.
(***) Het eerste heeft betrekking op aangelegenheden zoals bepaald in artikel
77 van de grondwet (gezamenlijke bevoegdheden van Kamer en Senaat. Het tweede
heeft betrekking op aangelegenheden zoals bepaald in artikel 78 van de

grondwet (bevoegdheden waarvoor de Senaat een evocatierecht heeft).

Indexeuro.fgov.be

Deel: ' Juridische aspecten van definitieve overgang naar de euro '


Lees ook