Universiteit van AmsterdamJuridische bedreigingen voor het publiek informatieterrein

Onder de titel Het publiek informatiedomein verkwanseld vindt op vrijdag 14 juni een studiemiddag plaats over de vraag wat er overblijft van het publiek informatiedomein na de recente auteursrechtrichtlijn, het wetsvoorstel markt en overheid, het komend wetsvoorstel ter verbetering van de beschikbaarheid van overheidsinformatie en de plannen van de Europese Commissie inzake openbaarheid en commercialisering van overheidsinformatie. Deze middag wordt mede georganiseerd ter gelegenheid van de benoeming van prof. Pamela Samuelson, University of California (Berkeley), tot honorair hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op zaterdag 15 juni.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) in samenwerking met het Instituut voor Informatierecht (IVIR) van de UvA.

Na de opening en een inleiding door mr. Jan Kabel (IVIR en voorzitter VMC), zijn er vier uiteenzettingen. Prof. mr. Egbert Dommering (IVIR) gaat in op De rol van de overheid en het publiek domein; prof. mr. Bernt Hugenholtz (IVIR) op Intellectuele eigendom en het publiek domein; prof. Pamela Samuelson op Mapping the public domain en ten slotte spreekt mr. Jan Kabel over De wet op het weer: openbaarheid en commercialisering. Aansluitend is er een discussie en na afloop een borrel.

Toegang vrij (ook voor niet-leden).

Deel: ' Juridische bedreigingen voor het publiek informatieterrein '
Lees ook